Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Den vanligste årsaken til rotbehandling er at nerven inne i tannroten (pulpa) har tatt skade og er betent. Dette kan blant annet skyldes karies, lekkasje i en fylling, periodontitt (tannløsning), tanngnissing eller et slag mot tannen. En betent tann-nerve vil etter hvert gi en infeksjon rundt riten, og dette starter vanligvis på rotspissen av tannen. Dette kan faktisk foregå helt symptomfritt, men ofte kan det kjennes murring eller økt sensitivitet for kaldt og varmt, hevelse og ømhet. Nerven og det døde vevet inne i roten må fjernes før rotkanalen fylles med rotfyllingsmateriale. Tannen vil bestå, men i ”utstoppet” versjon. Rotfylling er et inngrep for å bevare en tann som er «død».

Hva gjøres ved en rotfylling?

Tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen, representerer et for tannen dramatisk valg: enten må tannen trekkes, eller den må behandles med en rotfylling.

Behandlingen er smertefri men tidkrevende og krever ofte to-tre besøk. Om det er en tann med kompliserte rotkanaler utføres ofte rotfyllingen av en spesialist i endodonti, som kan jobbe i mikroskop for å oppnå best mulig resultat.

Selv om rotfyllingen blir utført av en tannlege med lang erfaring og høy kompetanse så kan det oppstå komplikasjoner som f.eks. en ny infeksjon eller fraktur av tannen. I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en infeksjon i rotspissen av en rotfylt tann. Denne kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen. Slik infeksjon gir lokal ømhet i kjeven, og den affiserte tannen kjennes ofte litt høyere ut enn tidligere. Tilstanden krever behandling av tannlege.

Komplikasjoner etter rotbehandling kan føre til at tannens funksjonstid blir redusert. De fleste tenner som blir rotfylt kan beholdes i lang tid, men det er viktig å være klar over at ikke alle tenner kan beholdes. Det er viktig at tannlegen kontrollerer rotfyllingen jevnlig når behandlingen er ferdig.

Behandling

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

  1. Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig, via en åpning i tannkronen.
  2. Deretter fylles den rensede kanalen med en steril, vevsvennlig substans.
  3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning.

Som oftest vil tannen etter en tid kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Men siden hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Gevinsten ved rotfylling er at en har bevart en tann kosmetisk og funksjonelt. Selv om behandlingen er tidkrevende vil de fleste være tjent med innsatsen, siden alternativet er en varig tapt tann.

Spesialbehandling

En tannlege som er spesialist i endodonti utfører mer kompliserte rotfyllinger og operative inngrep på roten som krever mer spesialisert kompetanse og spesielle instrumenter.

For å være kvalifisert for å utføre slike behandlinger må en vanlig tannlege etterutdanne seg i 3 år.

Har du gjort rotfylling tidligere og opplevd en bieffekt med missfarging? Se vår side angående tannbleking!