Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Den vanligste årsaken til rotbehandling er at nerven inne i tannroten (pulpa) har tatt skade og er betent. Dette kan blant annet skyldes karies, lekkasje i en fylling, periodontitt (tannløsning), tanngnissing eller et slag mot tannen. En betent tann-nerve vil etter hvert føre til infeksjon rundt roten noe som vanligvis er synlig rotspissen av tannen på et røntgenbilde. Nerven og det døde vevet inne i roten må fjernes før rotkanalen fylles med rotfyllingsmateriale. Tannen vil bestå, men i ”utstoppet” versjon. Rotfylling er et inngrep for å bevare en tann som er «død».

Symptomer ved ‘død’ tann:

 • Murring
 • Økt sensitivitet for varmt/kaldt
 • Hevelse
 • Ømhet
 • Tannen føles «for stor»

Behandlingen

Tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen resulterer i at tannen enten må trekkes eller behandles med rotfylling.

Behandlingen er smertefri men tidkrevende og krever ofte to-tre besøk. Dersom tannen har kompliserte rotkanaler, utføres ofte rotfyllingen av en spesialist i Endodonti.

Prognosen

Prognosen er bedre om man rotfyller en vital tann; 90-95 % vellykkethet (eks en tann med akutt tannverk) enn en tann som har hatt betennelse over lang tid; 75-85% vellykkethet.  I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en infeksjon i rotspissen av en rotfylt tann. Denne kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen. Slik infeksjon gir lokal ømhet i kjeven, og den affiserte tannen kjennes ofte litt høyere ut enn tidligere. Prognosen for en ny rotbehandling av en allerede rotfylt tann er 70-80% vellykkethet. Flere studier har vist at vellykkethet på endodontisk behandling alt i alt er ca 90%.

Komplikasjoner

Selv om rotfyllingen blir utført av en tannlege med lang erfaring og høy kompetanse, kan det oppstå komplikasjoner, som for eksempel ny infeksjon eller fraktur av tannen. Tilstanden krever behandling av tannlege.

Kompliserende faktorer kan være:

 • Instrumentfraktur
 • Rotbrudd/ rotfraktur
 • Ekstra nervekanaler i tannen
 • Spesielle rotkanaler
 • Spesielle bakterier/ virus / soppkulturer

Komplikasjoner etter rotbehandling kan føre til at tannens funksjonstid blir redusert. De fleste tenner som fotfylles kan beholdes i lang tid, men det er viktig å være klar over at ikke alle tenner kan beholdes. Tannlegen bør derfor kontrollere rotfyllingen jevnlig når behandlingen er ferdig.

Hva gjøres ved en rotfylling?

 1. Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig via en åpning i tannkronen.
 2. Deretter fylles den rensede kanalen med en steril, vevsvennlig substans.
 3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning.

Som oftest vil tannen etter en tid kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Men siden hjernen mottar sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Gevinsten ved rotfylling er at en har bevart en tann kosmetisk og funksjonelt. Selv om behandlingen er tidkrevende, vil de fleste være tjent med innsatsen da alternativet er en varig tapt tann.

Har du tidligere gjort en rotfylling og opplever missfaring på tannen? Da kan tannen blekes. Ler mer her