Tannimplantat

Tannimplantater brukes til å erstatte en eller flere tenner som mangler. På den måten kan du få nye tenner som ser ut som naturlige tenner. Tannimplantater opereres inn i kjeven og fungerer som en kunstig rot og feste for en tannkrone, tannbro eller tannprotese. I tilfeller der alle tennene i underkjeven mangler, er det mulig å operere inn to tannimplantater som fungerer som feste for en helprotese. Moderne tannimplantatbehandling er en sikker og trygg behandling med god prognose og lang holdbarhet.

Anbefaling:

Dersom du mangler en eller flere tenner og vurderer tannimplantat, anbefaler vi at du kommer inn for en uforpliktende konsultasjon hos tannlegen hvor du kan få mer informasjon om dine alternativer. Etter samtalen vil vi også kunne gi deg et konkret kostnadsoverslag.

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig at du oppgir så detaljerte helseopplysninger som mulig.

Hvordan foregår tannbehandling med tannimplantat? 

  • Behandlingen begynner med en innledende konsultasjon, der vi utfører en grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Enkelte sykdommer og visse tilstander utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.
  • En titanskrue opereres inn i kjevebenet som ligger under slimhinnen. Du vil få smertestillende tabletter og lokalbedøvelse før behandlingen starter. Behandlingen tar vanligvis mellom en til to timer.
    Deretter må skruen gro ordentlig fast i kjevebenet. Dette tar vanligvis 8-12 uker.
  • Røntgen tas for å sikre at implantatskruen har grodd tilstrekkelig fast i kjevebenet før behandlingen fortsetter.
  • Når titanskruen har grodd fast i kjeven kan denne brukes til å feste en tannkrone, tannbro eller tannprotese.

Du kan lese mer om tannkrone her, tannbro her og tannprotese her.

Hva kan jeg oppleve etter innsetting av implantat?

Mange vil oppleve hevelse i operasjonsområdet, noe som er helt normalt. Du kan legge en ispose mot kinnet for å dempe hevelsen. Husk å legge et mellomlegg mellom huden og isposen, som et tøystykke, papir eller annet. Hold gjerne hodet høyt de første timene etter inngrepet. Noen vil også kunne få blåmerker i ansiktet.

Du skal ikke spise eller drikke de første tre timene etter tannbehandlingen. Påse derfor at du har spist før du kommer til behandling.

Bedøvelsen og de smertestillende tablettene vil avta to til fire timer etter behandlingen. Vi anbefaler at du tar tabletten du fikk med deg fra tannlegen når du kjenner at effekten avtar de første to dagene. Deretter kan du bruke Paracet eller Ibux.

I sjeldne tilfeller, kan man oppleve at et eller flere tannimplantater ikke fester seg til kjeven, selv etter tilhelingsperioden på 8-12 uker.

Enkelte er disponert for tannkjøttsykdommen periodontitt, som i ytterste konsekvens fører til at tennene løsner. Nedbrytning av kjevebenet kan også forekomme rundt innsatte tannimplantater og tilstanden kalles da peri-implantitt. I mange tilfeller kan dette behandles, men i verste fall må tannimplantatet fjernes. Det er derfor viktig å være like nøye med renhold av tannimplantatet som med egne tenner. Her finner du veiledning med tips og råd for hvordan du kan opprettholde en sunn og god munnhelse.

Hvem kan få tannimplantater?

De aller fleste kan få satt inn tannimplantater og alder er ingen utfordring i seg selv. Før du kan gjennomgå tannimplantatbehandling vil vi gjøre en grundig undersøkelse av din munnhelse. Enkelte tilstander vil utelukke eller utsette behandlingen:

  • Munnhulen må være fri for infeksjoner og tannkjøttsykdom som periodontitt. Du kan lese mer om periodontitt her.
  • Dersom du ikke har nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater, finnes det metoder for å bygge opp kjeven igjen. I slike tilfeller vil behandlingstiden forlenges med 4-6 måneder. Det er dessverre ikke alle som kan gjennomgå en slik behandling og hver enkelt pasient blir derfor vurdert individuelt dersom dette er nødvendig.
  • Dersom du røyker, vil prognosen for en vellykket tannimplantatbehandling reduseres. Du kan lese mer om røyking og munnhelse her.

Kan jeg få Helfo-refusjon ved tannimplantatbehandling?

I mange tilfeller vil behandlingen kunne utføres med støtte fra Helfo hvor du betaler en egenandel for behandlingen. Utførende tannlege vil kunne vurdere hvorvidt du har rett på støtte fra Helfo eller ikke.

Du kan lese mer om Helfo-refusjon her.

Tannkrone

En tannkrone er en måte å reparere og beskytte den gjenværende delen av en tann som er slitt eller ødelagt,…

Tannbro over implantater

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner, også i tilfeller der flere tenner mangler. I tilfeller hvor du mangler flere…

Tannlegeskrekk

Frykt for eller ubehag assosiert ved et tannlegebesøk er en av de vanligste årsakene til at enkelte unngår eller utsetter…