Tanntrekking

Tanntrekking utføres vanligvis når tannen er så skadet eller løs at den ikke kan ikke kan repareres på en god måte. Behandlingen er vanligvis smertefri og gjennomføres med lokalbedøvelse. Dersom du har stor frykt for å gjennomføre behandlingen kan den utføres i sedasjon (beroligende medikamenter) eller i sjeldne tilfeller i narkose.

Anbefaling

Vi anbefaler at du skyller munnen med antibakterielt munnskyll ett minutt morgen og kveld den første uken etter tanntrekking for å forhindre bakteriedannelser i såret.

Tanntrekking er siste utvei

Før en tann trekkes, foretar vi alltid en grundig undersøkelse og vurderer hvorvidt annen tannbehandling er et alternativ. Så langt det lar seg gjøre, ønsker vi å unngå trekking av tenner dersom alternative behandlinger er en mulighet. Årsaken er at dine egne tenner er sterkere og bedre enn kunstige alternativer.

Hvordan gjennomføres tanntrekking?

Når du skal trekke en tann får du i noen tilfeller smertestillende tabletter før behandlingen. Disse fortsetter å virke også etter at tannen er ute. Ellers foregår tanntrekkingen med lokalbedøvelse. Hvilket alternativ som passer best i din situasjon finner du ut i samråd med din tannlege. Når tannen er ute, legges en kompress der tannen har vært. Kompressen skal du holde på plass i minimum en halvtime. Av og til er det nødvendig å lukke såret med noen sting.

Hva skjer etter en tanntrekking?

Når du har trukket en tann, skal du ikke spise, drikke eller røyke på minimum 2 timer. Det kan derfor være fornuftig å spise og drikke før du kommer inn til behandling. Når bedøvelsen går ut etter noen timer, kan du ta Paracet og Ibux ved behov.

Vi anbefaler at du skyller munnen med antibakterielt munnskyll ett minutt morgen og kveld etter tanntrekking, for å forhindre bakteriedannelser i såret.

I noen tilfeller kan du oppleve hevelse i området der tannen satt. Dersom du opplever dette, kan du bruke en ispose mot kinnet (husk å legge noe mellom isposen og huden som for eksempel et tøystykke). Hold hodet høyt til hevelsen går ned.

Når må tannen trekkes ved hjelp av kirurgi?

I noen tilfeller sitter tannen så dypt i kjevebeinet at den ikke kan trekkes på vanlig måte. Dette er blant annet mer vanlig ved trekking av visdomstenner. I disse tilfellene er det mer skånsomt å fjerne tannen kirurgisk. I noen situasjoner velger tannlegen å henvise videre til oral kirurg. Dette er gjerne i mer kompliserte tilfeller som krever spesialistkompetanse.

Du kan lese mer om visdomstenner her.