Odontia Kompetanse

Kompetanseheving er viktig for oss

Vi ønsker å skape Norges ledende kompetansemiljø innen tannhelse.
Med faglig kompetanse som bærebjelke, oppfyller Odontia Tannlegene samfunnskritiske behov, og bidrar til god munnhelse hos befolkningen.

Mestring og utvikling innen eget fagfelt er viktig for trivsel på arbeidsplassen. Vi ønsker at alle våre medarbeidere skal glede seg over arbeidsplassen sin og være trygge i møtet med pasienter og faglige utfordringer. I Odontia bruker vi hverandre aktivt som fagpersoner og sparringspartnere fordi den viktigste kompetansehevingen skjer i hverdagen. Det er en viktig målsetting for oss at kurs og samlinger i Odontia Kompetanse bidrar til trivsel, trygghet og kontinuerlig faglig utvikling.

En blir aldri utlært som dyktig fagperson innen tannhelse. Faget utvikler seg kontinuerlig med ny teknologi, forskning og verktøy, og vi investerer derfor mye i videreutvikling og etterutdanning av våre medarbeidere gjennom Odontia Kompetanse.

Vårt tannhelseteam skal være oppdatert på faget sitt, de skal kunne svare på spørsmål fra pasientene og pårørende, og de skal møte hverandre, pasienter og kunder med omsorg og tilstedeværelse.

Satsningsområder under Odontia Kompetanse

Odontia Ung

Et nettverk for våre yngste medarbeidere. Programmet sikrer tilrettelegging for faglig utvikling tidlig i karrieren, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Programmet bidrar til at våre yngste medarbeidere får den støtten og kunnskapen de trenger i starten av sitt yrkesliv.

Odontia Mentor

Et satsningsområde som skal stimulere til læring og utvikling mellom erfarne tannleger og yngre kollegaer. Mentor, som er en erfaren tannlege, bidrar med sin kompetanse for å gi trygghet til en yngre kollega. Adept bidrar med nysgjerrighet, nytenkning og faglige utfordringer. Programmet går over ett år og kandidater velges og matches etter søknadsprosess.

Digitale kurs

Pandemien har vist oss hvilke fantastiske digitale muligheter som finnes der mange kan samles rundt flere egenutviklede og kjøpte webinarer og digitale kurs. Innholdet er en sammensetning av kurs, forelesninger og deling av rutiner/beste praksis som gjør kompetanseutvikling lettere tilgjengelig for alle.

Fysiske kurs

Det å samles er viktig, også fordi det har så mange tilleggsdimensjoner når vi bygger kultur og samhold i Odontia-familien. Fysiske kurs og fellesskap rundt kompetanseheving skal vi fortsatt ha – både regionalt og på de nasjonale Odontia dagene. Det gir god læring, utvikling og bedre samarbeid i hverdagen.