Rotfylling

Rotfylling er et inngrep for å bevare en tann som er «død». Den vanligste årsaken til rotfylling er at nerven i tannroten (pulpa) har tatt skade og er betent. Dette kan blant annet skyldes hull i tennene/karies, lekkasje i en fylling, tannkjøttsykdommen periodontitt (tannløsning), tanngnissing eller et slag mot tannen.

Anbefaling:

Prognosen for en vellykket rotfylling er bedre jo tidligere i sykdomsforløpet behandlingen gjennomføres. Dersom en tann har hatt betennelse over lang tid, synker prognosen for en vellykket rotfylling med opptil 15%. Jevnlig undersøkelse hos tannlege eller tannpleier er derfor viktig for å oppdage infeksjonen tidlig i sykdomsforløpet. Dersom du opplever symptomer på betennelse, bør du oppsøke tannlegen ved første anledning.

Tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen resulterer i at tannen enten må trekkes eller behandles med rotfylling. En infeksjon rundt tannroten oppdages vanligvis på et røntgenbilde.

Symptomer ved ‘død’ tann

Tann-nerven kan ‘dø’ uten at du opplever symptomer og ofte merker man ikke at tannen må rotfylles før det tas et røntgenbilde hos tannlegen. Dersom du opplever symptomer vil det gjerne være i form av:

 • Du kan oppleve en følelse av murring, banking eller pulsering
 • Du kan oppleve økt sensitivitet for varmt/kaldt. Du kan lese mer om ising i tennene her
 • Du kan få hevelser
 • Du kan oppleve ømhet
 • Tannen kan føles «for stor»
 • Du kan få tannverk. Les mer om tannverk her

Hvordan gjennomføres en rotfylling?

Behandlingen er smertefri men tidkrevende og krever ofte to-tre besøk. Dersom tannen har kompliserte rotkanaler, utføres ofte rotfyllingen av en spesialist i Endodonti.

Selve behandlingen utføres gjennom følgende steg:

 • Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig via en åpning i tannkronen. Det betyr at nerven og det døde vevet inne i roten fjernes.
 • Deretter fylles den rensede kanalen med en steril, vevsvennlig substans. Her finner du mer informasjon om tannfylling.
 • Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling eller en keramisk krone (porselen).

Odontia Tannlegene: Hvordan foregår en rotfylling?

Fordelen ved en rotfylling er at tannen er bevart kosmetisk og funksjonelt, men i ‘utstoppet’ tilstand. Selv om behandlingen er tidkrevende, vil de fleste være tjent med innsatsen, da alternativet er en varig tapt tann. Om ønskelig kan en tapt tann erstattes ved hjelp av tannbro eller tannimplantat med en tannkrone. Denne løsningen er derimot vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.

Du kan lese mer om alternativene her:

Hva kan jeg forvente etter en rotfylling?

Etter at nerven i tannen er renset ut, vil det være noe fare for etter-smerter i to til tre dager. Dette er helt normalt, og smertene kan dempes med smertestillende tabletter ved behov. Dersom smertene vedvarer over flere dager, eller det oppstår en hevelse i området, bør du ta kontakt med tannlegen.

Selv om rotfyllingen teknisk sett er vellykket, kan det i få tilfeller forekomme svake etter-smerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig.

Som oftest vil tannen etter en tid kunne kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Men siden hjernen mottar sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Hva er prognosen for en rotfylling?

En rotfylling er et forsøk på å redde tannen, fremfor alternativet som vil være å trekke den. De fleste tenner kan rotfylles med gode resultater, spesielt dersom infeksjonen oppdages tidlig i sykdomsforløpet. Til tross for at rotfyllingen utføres av en tannlege med lang erfaring og høy kompetanse, kan det allikevel oppstå komplikasjoner i etterkant av en rotfylling.

De vanligste er:

 • Sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort
 • Ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise
 • Forkalkninger eller ujevnheter som hindrer tilgang til nervekanalen
 • Kraftige avbøyninger på roten
 • Mistet toppfylling som gjør at bakterier kan trenge inn den rotfylte tannen

Prognose ved rotfylling/endodontisk behandling

 • Rotbehandling av vital / levende tann (Pulpitt): 90-95%
 • Rotbehandling av avital / død / betent tann (Apikal periodontitt): 75-85%
 • Rotbehandling av tidligere rotbehandlet tann (Revisjonsbehandling): 70-80%
 • Rotspissamputasjon: 95%

Flere studier har vist at vellykkethet på endodontisk (rotfylling) behandling er ca 90 %.

Dette må du være klar over etter du har rotfylt en tann

En rotfylt tann er ikke like sterk som før. Årsaken er at nerven er borte og ikke lenger fanger opp for eksempel tyggetrykk. Tannen vil derfor være mer utsatt for belastning. I tillegg mister tannen sin naturlige fuktighet når det ikke strømmer blod gjennom tannen – noe som gjør tannen sprøere / skjørere. Det anbefales derfor ofte at tannen styrkes i ettertid med en tannkrone. Dette gjelder særlig jeksler og tenner som er utsatt for mye tyggebelastning og ofte har store fyllinger fra før som har svekket tannen. Dersom tannen forsterkes med en tannkrone vil prognosen være veldig god.

Mens behandlingen pågår, vil man normalt benytte en midlertidig fylling som forhindrer at nye bakterier kommer inn i tannroten. Du må derfor være klar over følgende:

 • En midlertidig fylling er først myk, før den gradvis blir sterkere. La den derfor være i ro og vent minst en time før du spiser.
 • En midlertidig fylling vil aldri bli like sterk som en permanent fylling. Vær derfor ekstra forsiktig ved tygging og kontakt oss dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
 • Tannen rundt den midlertidige fyllingen kan være svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
 • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

 

Behandling

Tannlegeskrekk

Behandling

Tannkrone

En tannkrone er en måte å reparere og beskytte den gjenværende delen av en tann som er slitt eller ødelagt, eller en måte å erstatte manglende tenner på. Tannkronen er en kunstig konstruert tann, som tilpasses deg og dine tenner både i form og farge,…