Tannbro over implantater

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner, også i tilfeller der flere tenner mangler. I tilfeller hvor du mangler flere tenner, opereres det inn to eller flere tannimplantater, og en implantatbro settes inn over tannimplantatene. En implantatbro er et alternativ til løs protese ved tannløshet. De aller fleste kan få satt inn tannimplantater, men munnhulen må være fri for infeksjoner og tannkjøttsykdom. Dersom du er storrøyker, anbefaler vi ikke tannimplantater.

Anbefaling

Dersom du mangler en eller flere tenner, anbefaler vi at du kommer inn for en konsultasjon hos tannlegen hvor du kan få mer informasjon om dine alternativer. Etter samtalen vil vi også kunne gi deg et konkret kostnadsoverslag og en behandlingsplan.

Dersom det ikke er nok gjenværende kjeveben for å sette inn tannimplantater, utføres en konsultasjon, hvor vi ser på muligheten for å bygge opp kjeven igjen. Dersom rekonstruksjon av kjeven er mulig, vil behandlingstiden forlenges med 4-6 måneder.

Hvordan foregår behandling for tannbro på implantater?

  • En grundig undersøkelse gjennomføres for å se om implantatbehandling kan gjennomføres. Røntgen tas for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet
  • Implantatskruer opereres inn og operasjonen utføres med lokalbedøvelse. Når skruen er operert inn vil tilhelingsperioden starte. Dette tar 8-12 uker
  • Deretter fremstilles og monteres tannbroen. Tannbroen festes med små skruer, slik at det er mulig å ta den av ved behov for kontroll eller rekonstruering

Hva koster tannbro over implantater?

Implantatbehandling er omfattende og kostbart. Prisen vil avhenge av antall implantater og tenner som skal erstattes og det er derfor ikke mulig å oppgi en konkret pris. Din tannlege vil sette opp et skriftlig kostnadsoverslag etter du har vært inne til konsultasjon slik at du har en oversikt før du fortsetter med behandling. I noen tilfeller vil behandlingen delvis dekkes av HELFO, din tannlege vil kunne gi deg mer informasjon om dette dersom dette er noe du har krav på. Her finner du mer informasjon om refusjon fra Helfo. 

Hva kan jeg forvente når behandlingen er gjennomført?

  • Etter tannimplantatet er operert inn, vil du kunne oppleve hevelser og blåmerker i ansiktet. Noen kan oppleve nummenhet i operasjonsområdet.
  • I sjeldne tilfeller, kan man oppleve at et eller flere tannimplantater ikke fester seg ordentlig til kjeven. Det må da gjøres et nytt inngrep for å fjerne tannimplantatet og eventuelt sette inn nytt.
  • Enkelte er disponert for tannkjøttsykdom (periodontitt) som kan føre til at tennene løsner. Du kan finner mer informasjon om periodontitt her. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt tannimplantater, en tilstand som kalles peri-implantitt. Ofte kan dette behandles, men i få tilfeller må tannimplantatet fjernes. Nøyaktighet rundt renhold og jevnlig kontroll av tannimplantatet og tannkjøttet på lik linje med resten av tennene er derfor veldig viktig.
  • På lik linje med vanlige tenner, vil også tannerstatningen være utsatt for skader. Det er derfor viktig å være klar over at det i fremtiden vil være behov for vedlikehold på samme måte som naturlige tenner.

Hvordan sikre best mulig prognose for tannbro over implantater?

For å sikre best mulig prognose, må munnhulen være fri for infeksjoner og periodontitt før implantatbehandlingen starter. Grundig renhold rundt tannimplantatene er svært viktig. Kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlegen er det samme som for naturlige tenner, og det er viktig at du kommer jevnlig til undersøkelse.

Implantatbehandling har bedre prognose hos ikke-røykere enn hos røykere. Du finner mer informasjon om røyking og munnhelse her.

Tannlegeskrekk

Frykt for eller ubehag assosiert ved et tannlegebesøk er en av de vanligste årsakene til at enkelte unngår eller utsetter…

Tannimplantat

Tannimplantater brukes til å erstatte en eller flere tenner som mangler. På den måten kan du få nye tenner som…

Hvordan pusse tenner for maksimal effekt?

Tannpuss er grunnleggende for å opprettholde en god munnhelse. For å opprettholde sunne tenner og tannkjøtt, er riktig pussemetode viktig.…