Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 24. januar 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

Odontia Gruppen
Parkveien 53 B
Norge
E-post: 
Telefonnr: 93499620

1. Generelt

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.