Periodontitt

Periodontitt er en autoimmun betennelsessykdom i tennenes festeapparat, som fører til at kjevebenet rundt tannroten gradvis svinner, slik at tennene får dårligere feste. Dette er en relativt vanlig sykdom, som hos de aller fleste utvikles svært sakte. Hos andre er imidlertid tilstanden mer aggressiv og starter i ung alder og/eller utvikler seg raskt. Ubehandlet, vil den ofte føre til at tenner løsner og går tapt, men dette kan ta lang tid. Dersom en tann løsner som et resultat av periodontitt, har sannsynligvis sykdommen kommet langt.

Anbefaling

Dersom du er disponert for tannkjøttsykdommen periodontitt, er jevnlig besøk hos tannlege eller tannpleier for rens og fjerning av tannstein viktig for å kontrollere sykdommen og bremse utviklingen. Det er også ekstra viktig med god munnhygiene.

Hvordan forbygge tannkjøttbetennelse / periodontitt?

Dersom det ligger mye plakk og tannstein rundt tennene vil sykdommen utvikles raskere. Det er derfor avgjørende at pasienter som er disponert for denne sykdommen opprettholder god munnhygiene og får fjernet tannstein regelmessig. Dersom tannstein og plakk blir liggende langs tannkjøttskanten, kan det utvikles lommer i tannkjøttet der bakteriene trives godt. Disse gir grobunn for utvikling av sykdommen. Røyking vil føre til et raskere sykdomsforløp. Du finner mer informasjon om røyking og munnhelse her.

  • Puss tenner minimum to minutter morgen og kveld, med riktig pusseteknikk. Du kan lese mer om riktig tannpuss her
  • Vær nøye med tanntråd og mellombørste slik at du får rengjort mellom tennene. Her kommer ikke tannbørsten til. Du kan lese mer om tanntråd og mellombørste her
  • Gå regelmessig til tannlege og tannpleier for å fjerne bakteriebelegg

Behandling av periodontitt og andre tannkjøttsykdommer

Odontia Tannlegene tilbyr behandling av sykdommer i tannkjøttet. Periodontittbehandlingen kan utføres av tannlege, tannpleier og spesialister i periodonti. Spesialister i periodonti kan utføre mer omfattende periodontittbehandling, som blant annet inkluderer kirurgisk behandling av lommene i tannkjøttet og innsetting av tannimplantater dersom tenner gått tapt.

Du finner mer informasjon om tannimplantater her.

Hvorfor får man periodontitt?

Periodontitt kan oppstå som følge av dårlig immunsystem, medisinbruk og genetikk. Ofte sees også en kobling mellom periodontitt og røyking. Utilstrekkelig renhold av tennene bidrar til at sykdommen hos disponerte vil utvikle seg raskere. God munnhygiene er derfor den viktigste forebyggende faktoren for å holde tannkjøttsykdommen i sjakk.

Kan man bli kvitt periodontitt?

Periodontitt er en kronisk sykdom, men den aktive infeksjonen kan stabiliseres gjennom behandling slik at du ikke lenger har aktiv periodontitt. Kjeveben som har gått tapt i sykdomsforløpet vil derimot aldri gro tilbake igjen. Behandling sikrer at bakteriebelegg fjernes fra tannroten under tannkjøttet og krever jevnlige besøk hos tannlegen. I tilfeller der tannkjøttsykdommen har kommet langt i prosessen, kan det være nødvendig med kirurgiske inngrep. Slike inngrep utføres av en tannlege eller en spesialist innen periodonti. I enkelte tilfeller kan det også være nødvendig med en antibiotikakur.

Kan periodontitt blusse opp igjen?   

Ja, periodontitt er en kronisk sykdom og infeksjonen kan blusse opp igjen. Det er derfor viktig at man etter endt behandling kommer jevnlig til profesjonell tannrens og oppfølging hos tannpleier, tannlege eller spesialist innen periodonti. Det er også viktig at man opprettholder tilstrekkelig munnhygiene i hverdagen. Her finner du gode tips for å opprettholde en god munnhelse.

Har du mistet tenner som følge av periodontitt?

Tap av tenner som følge av periodontitt kan skje som ytterste konsekvens. I slike tilfeller kan manglende tenner erstattes med tannbro eller tannimplantater, forutsatt at kjevebenet er sterkt nok og at sykdommen er under kontroll ved at det er oppnådd infeksjonsfrihet. Dersom forholdene ikke ligger til rette for en bro eller implantat, kan det lages en delprotese for å erstatte de tapte tennene.

Her finner du mer informasjon om:

Finansiell støtte til behandling

Dersom du blir diagnostisert med periodontitt, vil du kunne få dekket deler av periodontittbehandlingen gjennom Helfo. I tilfeller hvor sykdomsforløpet har kommet så langt at en eller flere tenner går tapt, vil du også kunne få dekket deler av kostnadene til bro, implantat eller protese gjennom Helfo.

Din behandler vil kunne gi deg mer informasjon om dette og hjelpe deg med prosessen for støtte. Du finner også mer informasjon om refusjon fra Helfo her.

 

 

Tips & råd

Hvordan pusse tenner for maksimal effekt?

Tannpuss er grunnleggende for å opprettholde en god munnhelse. For å opprettholde sunne tenner og tannkjøtt, er riktig pussemetode viktig. Ved å pusse tenner riktig, jevnlig og nøye, vil du sikre at munnen din holder seg sunn. Alle har sin egen måte å pusse tenner…