Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Ved tannskader er det utrolig viktig å komme seg til tannlege med en gang for å unngå at problemet blir større.

Tannskader

I utgangspunktet rammer tannskader flest barn, men også voksne kan oppleve tannskader – da som resultat av ytre påvirkning som fall, ulykker eller vold. Det kan også være så enkelt som at man tygger forkjært.

Tanna består av tre forskjellige lag som alle har sin funksjon. Emaljen, det ytre laget på tanna, er et hardt belegg som beskytter tannens krone slik at den ikke skades. Selve hovedstrukturen i tanna består av et stoff som heter dentin. Blodårene og nervene som kommer fra kjeven og inn i tanna kalles for pulpa. Selve roten er festet til kjevebeinet ved et festebånd som kalles det periodontale ligament.

Tannskadene deles gjerne inn i fire forskjellige kategorier.

Tannbrudd

Når vi snakker om brudd på tannen, kan det være i emaljen, en del av dentinet eller hel blottlegging av pulpa. Sistnevnte betyr at området rundt nerven er blottlagt, eventuelt at deler av roten er ødelagt. Dersom pulpa blottlegges, kan man oppleve store smerter og det vil være nødvendig å komme seg til tannlegen med engang. Både på bakgrunn av smertene, men også fordi det er lett å få betennelser og infeksjoner i området.

Ved tannbrudd, kan det bli nødvendig med omfattende behandling. Dette avhenger av hvor dypt tannbruddet er og hvorvidt det er brudd på selve roten eller ikke. I de fleste tilfeller, holder det med rotfylling og krone. I de mest alvorlige tilfellene, kan det være avgjørende å få fjernet selve tannen.

Dersom du har brukket av deler av tannen, er det viktig å oppbevare den fuktig, slik at den kan festes tilbake.

Løsning av tann

De fleste barn opplever løse tenner, gjerne i forbindelse med at melketennene løsner og trekkes for å gi plass til de permanente tennene. Men i noen tilfeller kan tenner løsne også hos voksne. Voksne som opplever at en tann løsner bør oppsøke tannlege umiddelbart. Den løse tannen kan i enkelte tilfeller festes på plass igjen av tannlegen. I andre tilfeller, må det en rotkanalbehandling til for å sikre at tannen ikke skal løsne igjen eller ødelegges ytterligere. Årsaken til at tenner løsner hos voksne er mange. For eksempel, kan årsaken være sykdommer i tannkjøttet eller salg mot munnen.

Innslått tann

Når tanna er trykket ned eller opp i kjevebeinet sier vi at tannen er innslått. Årsakene til dette kan for eksempel være et fall der ansiktet har truffet bakken, et kraftig slag mot ansiktet eller andre former for ulykker. Hvis det dreier seg om melketenner bør tannlegen oppsøkes for å kontrollere at ikke tannen har skadet det permanente tannanlegget som ligger nær melketannsroten. Voksne må også oppsøke tannlegen umiddelbart da tannen og kjevepartiet også kan ha blitt skadet. Det kan være nødvendig med rotkanalbehandling, avhengig av hvor skadet selve tannen er.

Mistet tann

Dersom du i voksen alder mister en tann er det viktig å oppsøke tannlegen umiddelbart. Skyld tannen i kaldt vann så fort som mulig og sett den på plass igjen umiddelbart dersom det er mulig. Om du ikke får satt tannen på plass, kan den oppbevares i munnen eller i et glass med vann inntil du ankommer tannlegen.

Det finnes støtteordninger!

En del tannskader og behandling av disse dekkes av Helfo, dersom du ikke har private forsikringer (f.eks reiseforsikring).

Ta kontakt

Ved tannskader som brukket eller avskallet tann anbefaler vi å ta kontakt med en av våre klinikker umiddelbart for rask tannbehandling. Tannskaden bør rettes opp før det utvikles hull eller andre problemer.