Visdomstann

Visdomstenner er de siste tennene til å bryte frem, gjerne sent i tenårene eller senere i tyveårene. Hvorvidt du har alle fire visdomstenner eller kun noen av dem er ulikt fra person til person. Du kan ha anlegg for flere visdomstenner uten at de bryter frem. Dersom visdomstannen bryter helt frem er den å betrakte som dine øvrige tenner, og skaper ikke mer problemer enn andre tenner. Hvorvidt visdomstannen må trekkes eller ikke er en avgjørelse vi tar etter å ha vurdert tannen klinisk og med røntgen, gjerne etter observasjon gjennom flere år. Tannlegen tar ofte et panoramarøntgenbilde (OPG) for å lokalisere visdomstennene og deres frembruddsretning.

Anbefaling

Fjerning av visdomstenner anbefales kun dersom du opplever vedvarende plager fra tannen eller hvis tannen skaper problemer for de andre tennene i området.

Når visdomstenner vokser frem, er det vanlig at det føles sårt eller ømt. Dette betyr ikke nødvendigvis at du trenger å trekke tannen. Ubehaget er ofte forbigående og vil avta når tannen vokser ut. Dersom sårheten ikke avtar, eller du opplever en eller flere av overnevnte symptomer, bør du oppsøke tannlege.

Symptomer på problematisk visdomstann:

 • Smerter og ømhet i tannkjøtt og/eller kjeveben
 • Tannkjøttet rundt tannen er rødt eller hovent
 • Ubehagelig smak i munnen når du tygger
 • Dårlig ånde. Du kan lese mer om dårlig ånde her
 • Vanskelig å gape høyt
 • Hovne lymfekjertler eller vondt å svelge
 • Feber

Årsaken til problemer forbundet med visdomstenner:

Et vanlig problem med visdomstenner er at det ofte er for liten plass i kjeven til at de kan bryte helt frem, og dermed kan tannen bli stående halvveis fremme eller bryter frem horisontalt sammenlignet med de øvrige tennene. Dette skaper grobunn for betennelse i området rundt visdomstannen og gjør det lettere å få hull/karies i visdomstannen. I sjeldne tilfeller kan det utvikles en cyste.

Du finner med informasjon om hull i tennene her.

Når bør visdomstannen trekkes?

Dersom du opplever vedvarende plager med en eller flere visdomstenner, bør du oppsøke tannlegen. Ofte kan det gjøres et lite inngrep for å gjøre det lettere for visdomstannen å bryte frem. Er det stadig tilbakevendende problemer over tid, og ingen utsikt til at tannen kan komme helt frem, bør den trekkes. Du kan lese mer om tanntrekking her.

 

Behandlingsforløp ved trekking av visdomstann:

 • Trekking av visdomstenner gjøres vanligvis hos tannlegen. I noen tilfeller velger tannlegen å henvise til en oralkirurg for kirurgisk fjerning av tannen. Du får lokalbedøvelse slik at inngrepet ikke er smertefullt.
 • Når tannen er fjernet, får du en bittkompress som skal bites på i 20 minutter. Du vil også få utdelt smertestillende tabletter som kan tas dersom du opplever smerter.
 • Etter tannbehandlingen er det vanlig med hevelse i området. Avhengig av type bedøvelse, kan du oppleve nummenhet i tungen, leppene og kinnet på den siden visdomstannen er trukket. Enkelte kan oppleve smerter, gapebesvær og noe blødning i området.
 • For at såret skal gro best mulig, skal du vente minimum to timer med å spise, drikke og skylle såret. Du skal også unngå alt som øker blodstrømningen gjennom kroppen som for eksempel fysisk aktivitet. Årsaken er at sjansen for blødning øker der visdomstannen er trukket.

Mulige komplikasjoner ved trekking av visdomstann:

I opptil 5% av tilfellene ved trukket visdomstann, kan det utvikles en betennelse der visdomstannen sto. Årsaken er vanligvis at ‘skorpen’ med blod løsner før såret har grodd ferdig. Dette er smertefullt og oppstår vanligvis i underkjeven. Vond lukt fra såret kan oppleves i slike tilfeller. Dersom du har mistanke om komplikasjon etter tanntrekking, må du oppsøke tannlegen.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en vurdering av dine visdomstenner eller har symptomer fra disse.

Behandling

Tannlegeskrekk

Behandling

Tanntrekking

Tanntrekking utføres vanligvis når tannen er så skadet eller løs at den ikke kan ikke kan repareres på en god måte. Behandlingen er vanligvis smertefri og gjennomføres med lokalbedøvelse. Dersom du har stor frykt for å gjennomføre behandlingen kan den utføres i sedasjon (beroligende medikamenter)…