Tannstillingsfeil

Når det hos et barn konstateres en bittfeil eller tannstillingsfeil, er det viktig med henvisning til kjeveortoped. Som regel vil ikke barn kunne vokse av seg bittfeil eller tannstillingsfeil, men situasjonen vil ofte forverres jo eldre pasienten blir. Det er viktig at kjeveortopedisk behandling (tannregulering) settes i gang på riktig tidspunkt slik at veksten kan utnyttes optimalt. På den måten oppnår man et godt resultat og behandlingstiden blir kortere. Dersom du har fått henvisning til kjeveortoped for tannregulering kan du bestille time hos en av våre kjeveortopeder.
odontia_tannlegene_kryssbitt

Kryssbitt

Kryssbitt er en tilstand hvor tannbuenes bredde ikke passer til hverandre. Ofte er overkjevens tannbue for smal sammenlignet med underkjevens tannbue. Kryssbitt er viktig å behandle for å unngå at kjeven vokser asymmetrisk.

Behandling kryssbitt

Overkjevens tannbue utvides som regel ved hjelp av plate eller tannregulering.

 

Odontia Tannlegene: Trangstilling

Trangstilling

Ved trangstilling har tennene for dårlig plass i munnen, slik at tennene står uryddig eller blir hindret fra å komme ut. Dette behandles ofte med regulering. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å trekke en eller flere tenner.

Behandling av trangstilling

Trangstilling behandles som oftest med plate eller tannregulering for å skape mer plass og rette på tennene. Dersom pasienten har stor plassmangel, kan det være nødvendig å trekke en eller flere permanente tenner.

 

OdontiaTannlegene Tannstillingsfeil Underbitt

Underbitt

Ved underbitt står tennene i underkjeven lenger ut enn tennene i overkjeven når man biter sammen. Mindre grad av underbitt kan ofte behandles med tannregulering. Ved større underbitt kan det være nødvendig å kombinere regulering med kjevekirurgi. Resultatet er en forbedret tannstilling og en mindre fremtredende hake.

Behandling av underbitt

I tilfeller hvor det er snakk om små eller moderate underbitt, kan dette behandles med tannregulering og/eller plate. I tilfeller med større underbitt derimot, må det utføres kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene, slik at bittet passer sammen. Kjevekirurgi kan ikke utføres før kjeven er ferdig utvokst. Dette skjer vanligvis i 17 års alderen hos jenter og 18 års alderen hos gutter.

Odontia Tannlegene Dyptbitt

Dypt bitt

Dypt bitt er en tannstillingsfeil hvor tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven ved sambitt. Mennesker med dypt bitt er ofte plaget av at underkjevens fortenner treffer ganen og skader tannkjøttet.

Behandling av dypt bitt

Ved dypt bitt, behandles dette med tannregulering i en eller begge kjevene for å åpne bittet.

Odontia Tannlegene Overbitt

Overbitt

Ved overbitt står tennene i overkjeven mye lenger ut enn tennene i underkjeven. Graden av overbitt måles i millimeter. Behovet for tannregulering vurderes ut ifra størrelsen på overbittet.

Behandling av overbitt

Ved behandling av overbitt kan plate av og til benyttes for å fremme veksten av underkjeven og/eller hemme vekst av overkjeven i tidlig alder. Som regel må man også bruke tannregulering både oppe og nede. I tilfeller hvor det er snakk om store overbitt, må ofte to jeksler i overkjeven trekkes for å tilpasse overkjevens tannrekke.

odontiatannlegene_tannstillingsfeil_agenesi

Agenesi

I tannsammenheng betyr agenesi at man mangler en eller flere tenner. Store mellomrom mellom tenner skyldes gjerne agenesi – altså manglende anlegg for å vokse tenner på det aktuelle området i kjeven.

Behandling av agenesi

Ved behandling av agenesi brukes som regel tannregulering for å tette luken der det mangler en tann. Alternativt, kan den manglende tannen erstattes av tannimplantat. Du kan lese mer om dette her.

 

Odontia Tannlegene Saksebitt

Saksebitt

Ved saksebitt er underkjevens tannbue for smal i forhold til overkjevens tannbue.

Behandling av saksebitt

Ved behandling av saksebitt brukes som regel en plate eller tannregulering for å utvide underkjevens tannbue.

 

Odontia Tannlegene: Åpent Bitt

Åpent bitt

Ved åpent bitt er det manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan ofte gi utfordringer ved tygging eller når man skal bite over mat. Ved store åpne bitt kan det være nødvendig å kombinere tannregulering med kjevekirurgi.

Behandling av åpent bitt

Ved behandling av åpent bitt, brukes som regel tannregulering i begge kjever for å lukke bittet. Dersom pasienten har store åpne bitt, må behandlingen med tannregulering ofte gjøres i kombinasjon med kjevekirurgi hvor kjevene flyttes sammen. Kjevekirurgi kan ikke utføres før kjeven er ferdig utvokst. Dette skjer vanligvis i 17 års alderen hos jenter og 18 års alderen hos gutter.