Tannbehandling med lystgass

Tannbehandling med lystgass er et alternativ for pasienter som er ekstra urolig eller engstelig i forbindelse med tannbehandling, eller for pasienter der brekninger gjør det vanskelig å gjennomføre tannbehandlingen. Lystgass hemmer brekningsrefleksen. Lystgass er angstdempende og har en søvndyssende effekt. Gassen gis sammen med oksygen gjennom en nesemaske, som plasseres over nesen, og mengden reguleres underveis i behandlingen. Du vil være våken under hele behandlingen.

Anbefaling

Dersom du opplever uro rundt et besøk hos tannlegen oppfordrer vi deg til å dele denne informasjonen med oss før du kommer. På den måten kan vi tilrettelegge behandlingen bedre, sette av god tid og være ekstra forsiktig underveis.

Lystgass under tannbehandling

Tannbehandling med lystgass krever at tannlegen har spesiell kompetanse og utstyr. Lystgass er et alternativ for pasienter med tannlegeskrekk som ellers ville hatt utfordringer med å gjennomføre en tannbehandling.

Selv om virkningen av lystgass går raskt ut av kroppen etter behandling, må du ha med deg en ledsager til og fra besøket hos tannlegen. Du skal heller ikke kjøre bil resten av dagen.

Hvem kan få lystgass?

Pasienter som skal gjennomføre tannbehandling med lystgass må være i stand til å puste gjennom nesen, og den generelle helsetilstanden må tillate behandlingen. Gravide kan ikke få lystgass. Enkelte medisiner og allergier utelukker bruk av lystgass, og du må derfor oppgi korrekt og god informasjon om din helsetilstand og eventuelle medisiner du bruker.

 

Er du engstelig for et besøk hos tannlegen?

Tannlegeskrekk kan behandles, men det tar tid. Første steg er å bestille time og møte opp.
Når du bestiller time, er det lurt å formidle ditt nivå av tannlegeskrekk eller uro slik at tannlegen kan tilrettelegge behandlingen etter dine behov. Tannlegen kan da blant annet gå gjennom behandlingen med deg på forhånd, slik at du vet alt som skal skje under ditt besøk. Her kan du lese mer om tannlegeskrekk og hvordan dette kan behandles.

Familie eller en nær venn du føler deg trygg med, kan ofte gi den nødvendige støtten og oppmuntringen som kreves for å møte tannlegen. Dersom du ønsker det, kan de også være med inn på behandlerrommet.

Alternativer til lystgass

De fleste av våre klinikker tilbyr beroligende midler som et alternativ til lystgass. Vi tilbyr også ved noen klinikker tannbehandling i narkose og intravenøs sedasjon.

Her finner du mer informasjon om de forskjellige:

 

Behandling

Tannlegeskrekk

Behandling

Beroligende tabletter

Vi har stor respekt for uro og frykt som enkelte kan forbinde med et besøk hos tannlegen og har bred kunnskap rundt dette. Beroligende tabletter kan egne seg godt for pasienter som opplever uro eller frykt forbundet med tannlegetimen. Slik behandling må avklares med tannlegen…