Narkose

Ved Lillehammer Tannhelse og Sentrum Tannhelse Kristiansund har vi mulighet til å utføre tannbehandling under narkose. Narkosemedisinen gis direkte inn i blodåren gjennom en venekanyle som settes under huden på hånden eller underarmen. Ved behandling under narkose, må man ligge i en pustemaskin under behandlingen da man ikke puster selv. Narkose utføres av en anestesilege, som holder tett oppsyn med pasienten gjennom behandlingen.

Anbefaling

Dersom du opplever uro rundt et besøk hos tannlegen oppfordrer vi deg til å dele denne informasjonen med oss før du kommer. På den måten kan vi tilrettelegge behandlingen bedre, sette av god tid og være ekstra forsiktig underveis. Ved store utfordringer rundt et tannlegebesøk, tilbyr vi behandling under sedasjon (bruk av beroligende midler) ved de fleste av våre klinikker. Dette må avtales med tannlegen i forkant. I de mest alvorlige tilfellene, tilbyr vi ved Odontia Sentrum Tannhelse og Lillehammer Tannhelse også intravenøs sedasjon og lystgass. Du vil før en slik behandling vurderes nøye for å finne riktig og trygg måte å hjelpe deg på. I forkant av narkosebehandling, vil du også vurderes av anestesilege.

Tannbehandling i narkose tilbys kun i spesielle tilfeller. Enten fordi pasienten har så høy grad av tannlegeskrekk at andre metoder ikke hjelper, i forbindelse med svært langvarige behandlinger, ved sykdommer og diagnoser som ellers gjør det vanskelig å gjennomføre tannbehandlingen eller i tilfeller hvor pasienten har svært kraftig brekningsrefleks. Du kan lese mer om tannlegeskrekk her.

Hvem kan få narkose?

Anestesilegen vurderer hvorvidt du kan få narkose eller ikke. Det er svært viktig at du oppgir informasjon om alle sykdommer og bruk av faste medisiner, inkludert p-piller, til tannlegen. Enkelte helsetilstander utelukker både intravenøs sedasjon og narkose. Denne vurderingen tar anestesilegen. Type medisin og dosering gjøres på bakgrunn av hver enkelt pasients helsetilstand og det er derfor svært viktig at du oppgir utfyllende og korrekt informasjon og at tannlegen er blitt informert om alle relevante helsetilstander.

Hva må du tenke på ved tannbehandling under narkose?

  • Gi beskjed umiddelbart dersom du er forkjølet, har redusert allmenntilstand eller sår hals.
  • 6 timer før behandlingen skal du ikke spise, drikke tyktflytende drikke, røyke, snuse, tygge pastiller/tyggegummi og lignende.
  • 2 timer før behandlingen skal du ikke drikke, heller ikke klar eller tyntflytende drikke.
  • Ta med deg en ledsager til klinikken som kan sikre at du kommer deg trygt hjem etter behandlingen.
  • Møt opp minimum 30 minutter før behandlingen.
  • Bruk flate sko og ta på deg en overdel med ermer som kan brettes opp.

Hvordan reagerer kroppen etter tannbehandling under narkose?

Ved narkosebehandling vil du ikke ha noen erindring av behandlingen. Du vil føle deg fisk og rask når du våkner opp igjen, men du vil være påvirket av narkosemedisinen resten av dagen. Derfor skal du ha tilsyn det neste døgnet, ta det rolig og ikke kjøre bil før det har gått 2 døgn.