Tannbehandling for deg mellom 21-26 år
Det er kun nødvendig tannbehandling som inngår i ordningen. Det betyr at kosmetisk tannbehandling på generelt grunnlag ikke dekkes.
I de fleste fylkene, er tilbudet kun gjeldende ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten. Du står derimot fritt til å velge bort tilbudet dersom du ønsker behandling hos oss. I slike tilfeller må du betale for hele behandlingen selv.

Agder:

21 – 22-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.
23 – 26-år: Pasienter bes vente til endelig avklaring fra HOD. Ved akutte tilfeller; ta kontakt med nærmeste offentlige tannklinikk.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.


Innlandet:

21 – 26-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.

 

Møre og Romsdal:

21 – 26-år: Tilbudet gjelder hovedsaklig ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten. Det er derimot et unntak dersom den offentlige tannhelsetjenesten ikke kan tilby time innen tre måneder. I slik tilfeller, må du få en skriftlig henvisning fra den offentlige tannklinikken før du bestiller time hos oss for å beholde ordningen med reduserte kostnader for tannbehandling.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.   


Nordland:

21 – 22-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.
23 – 26-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.


Oslo:

I Oslo er du dekket under ordningen også ved private tannklinikker med følgende spesifikasjoner:

21 – 22 år:

Fyller du 21 eller 22 år dette kalenderåret, kan du få behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betale 50 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner.

23 – 26 år:

Fyller du 23 til og med 26 år dette kalenderåret, kan du få akutt behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betaler 50 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdirektoratet. For ordinær tannbehandling og undersøkelse får du, inntil videre, ikke refusjon.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner.

Har du allerede fått tannbehandling i 2023 hos en privat tannlege eller tannpleier og betalt full pris, kan du søke refusjon for inntil 50 prosent av kostnadene. Du må legge ved kvittering for behandlingen.

Deretter fyller du ut skjema for refusjon som du finner her.
Når skjema er fylt ut, sender du skjema med kvitteringer per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten «23- til og med 26-åringer»

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.


Rogaland:

21 – 22-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten. Detaljert informasjon finner du her
23 – 26-år: I en overgangsperiode kan du gå til privat tannlege. Du betaler for hele timen og kan deretter søke den offentlige tannhelsetjenesten om refusjon. Hvordan du går frem for å kreve refusjon er enda ikke publisert, men vil ligge tilgjengelig her så snart det er på plass.


Troms og Finnmark:

21 – 22-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.
23 – 26-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.


Vestfold og Telemark:

21 – 26-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.


Vestland:

21 – 26-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

23 – 26-år: I perioden januar 2023 til og med mars 2023 kan du gå til privat tannlege og fortsatt søke refusjon. Du betaler for hele timen og kan deretter søke den offentlige tannhelsetjenesten om refusjon. Kostnadene må være dokumenterte og du må derfor få med deg en kvittering for behandlingen før du går.

Deretter fyller du ut skjema for refusjon som du finner her.
Når skjema er fylt ut, sender du skjema med kvitteringer per post til:

Vestland fylkeskommune, tannhelsetenesta
Postboks 7900
5020 Bergen.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler.


Viken:

21 – 26-år: Tilbudet gjelder ved behandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler for deg mellom 21-22.

Her finner du gjeldende, oppdaterte regler for deg mellom 23-26.