Vi ønsker tannlege Charlotte Berg velkommen

Du vil bli godt ivaretatt hos tannlege Charlotte

Charlotte har lang erfaring som privatpraktiserende tannlege og har tidligere jobbet hos Odontia Tannlegene i Molde. I møte med pasienter er hun rolig og behagelig. Hennes behandlingsfilosofi er at alle mennesker er forskjellige, og har ulike behov. Derfor er hun opptatt av å finne best mulig behandling, som passer for deg som pasient.

Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer knyttet til behandling hos ny tannlege, kan du kontakte oss på telefon: 22 78 96 00 eller e-post: stovner@odontia.no

Odontia Tannlegene

Din journal og helsedata

Din journal og helsedata er sikkert lagret på klinikken og vil overføres til Charlotte Berg som behandler. Det betyr at tannlege Charlotte har all informasjonen hun trenger for å kunne fortsette å ivareta din munnhelse i lang tid fremover.