Ved hull i tennene som må behandles, legges en fylling som erstatter den delen av tannen som forsvinner. Fyllingen forhindrer ytterligere skade, og tannen får tilbake sin naturlige form og funksjon. En tann med en fylling vil imidlertid alltid være svakere enn en intakt og frisk tann.

Fyllinger som over tid har endret farge og blitt mørkere må ikke nødvendigvis byttes ut. Funksjonen kan fortsatt være god. Det er derimot mulig å bytte de ut dersom du ønsker dette av estetiske årsaker. Hos voksne er det vanlig at fyllingene over tid blir slitt og ikke lenger er tette; da anbefales det å skrifte fyllingen.

Det finnes mange type fyllingsmaterialer, og dette velges ut ifra fyllingens størrelse og belastning.

Porselensfylling:
Porselensfylling er foretrukket ved store tannfyllinger og er det mest estetiske fyllingsmaterialet. Ved bruk av porselen spares mer av tannens egen substans enn ved bruk av krone. Samtidig er allergiske reaksjoner mot porselensfylling sjeldent.

Kompositt:
Kompositt er et plastbasert tannfarget fyllingsmateriale som oppleves som naturtro erstatning av tapt tannsubstans. Fyllingen egner seg godt ved fylling av mindre hull.

Gullfyllinger:
Gullfyllinger har vært et alternativ fra tidenes morgen. Gull er svært holdbart og ved god munnhygiene behøver man svært sjelden bytte ut gullfyllingene. De er derimot veldig synlig i tennene og særdeles kostbare, og brukes derfor i svært liten grad.

Har du noen spørsmål eller trenger personlige råd? Kontakt din nærmeste Odontiaklinikk og vi vil hjelpe deg.