Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Ved hull i tennene som må behandles, legges en fylling som erstatter den delen av tannen som forsvinner. Tannfyllingene kan fremstilles i ulike materialer som kompositt (plastmateriale), porselen og gull. Amalgam benyttes ikke lenger etter det i 2008 ble forbudt av miljøhensyn.

Fyllinger i kompositt brukes som regel på små og mellomstore hull, og fargen på fyllingen tilpasses tannen den festes til. Fyllingen limes fast til tannen og behandling med kompositt gjøres vanligvis ferdig på et besøk.

Dersom det skal lages en større restaurering og belastningen er stor, vil et støpt innlegg i porselen eller gull være den mest holdbare løsningen. Innlegget fremstilles individuelt til hver pasient på et tannteknisk laboratorium, etter at tannlegen har tatt avtrykk av eller scannet tannen. Innlegget limes deretter i tannen. Porselen er et materiale som gir god estetikk, mens innlegg i gull er et velprøvd materiale med svært god holdbarhet. Dersom det kun er tynne vegger med tannsubstans igjen etter at fyllingen er fjernet, kan det være nødvendig å lage innlegg som dekker over disse. I tilfeller der det er svært lite tannsubstans igjen er ofte det beste alternativet en krone, hvis tannen skal bevares.

Amalgamfyllinger vil alltid ekspandere over tid slik at det lett oppstår sprekker i tennene. For å forebygge fraktur eller reparere om en fraktur har oppstått, er porselen eller krone et godt alternativ.

Har du noen spørsmål eller trenger personlige råd? Kontakt din nærmeste Odontiaklinikk og vi vil hjelpe deg.