Bedøvelse

Tannbehandling skal i utgangspunktet være smertefritt og vi benytter bedøvelse under våre behandlinger. Dersom du er urolig for sprøytestikk eller smerte når bedøvelsen settes, tilbyr vi også bedøvende gele som påføres tannkjøttet før selve bedøvelsen settes.

Anbefaling

Tannbehandling hos tannlegen skal være smertefritt, men bruk av bedøvelse er selvsagt helt opp til deg. For pasienter som opplever stor grad av uro og engstelse forbundet med et besøk hos tannlegen, tilbyr vi et utvalg bedøvende midler som kan bidra til å gjøre engstelsen mindre.

Hvem får bedøvelse hos tannlegen?

I utgangspunktet kan alle få bedøvelse, men det finnes enkelte unntak. Enkelte bedøvende midler skal ikke brukes dersom du har medisinske tilstander som graviditet, hjertesykdommer eller allergi. Da finner vi et annet bedøvelsesmedikament. Det er derfor viktig at du oppgir sykdommer og allergier eller medisiner du går på ved et tannlegebesøk. Dersom du er ny pasient, oppgis dette i et skjema som fylles ut ved ankomst. Dersom du er fast pasient ved klinikken, er det viktig at du oppdaterer oss om eventuelle nye sykdommer eller medikamenter som brukes. I slike tilfeller vil vi ta i bruk andre bedøvelsesmidler som ikke er til fare for deg.

Bedøvelse med The Wand

Noen av våre klinikker benytter The Wand, et instrument som gjør det mulig å sette bedøvelse mer skånsomt enn tidligere. Ved hjelp av en veldig tynn kanyle, bedøves tannkjøttet og tannen lokalt, og du som pasient merker lite til stikket fra bedøvelsessprøyten. Bedøvelsesteknikken bruker en digital pumpe som doserer bedøvelsesvæsken langsomt inn i vevet rundt tannen. Bedøvelse med The Wand tar derfor litt lenger tid å sette. Til gjengjeld virker den raskere.

Fordelen med The Wand er vi kan bedøve en enkelt tann. På den måten slipper du opplevelsen med bedøvet tunge og leppe i flere timer.

Hvor lenge virker bedøvelsen?

Når du har vært hos tannlegen og fått bedøvelse, vil denne sitte i ca. 2-4 timer etter tannlegebesøket. Unngå mat og drikke mens bedøvelsen fortsatt sitter i slik at du unngår å bite deg selv eller brenne deg på varm mat og drikke.

Kan jeg få bedøvelse hos tannlegen dersom jeg er gravid?

I utgangspunktet kan du få lokalbedøvelse hos tannlegen dersom du er gravid. Vi anbefaler allikevel at du konsulterer legen din før tannbehandling med bedøvelse. Det er også mulighet for å tilrettelegge bedøvelsen ut ifra hvor langt på vei i svangerskapet du er og hvilken tannbehandling du har behov for.

Du kan lese mer om tannhelse under graviditeten her.

Jeg har tannlegeskrekk

Dersom du har tannlegeskrekk finnes det gode alternativer. Vi har tro på at gjentatte smertefrie opplevelser, der du opplever at du har kontroll, over tid vil minske frykten. Dersom vanlig bedøvelse ikke er tilstrekkelig, tilbyr de fleste av våre klinikker beroligende midler og enkelte av våre klinikker sedasjon eller lystgass slik at du kan gjennomføre behandlingen.

Kontakt din klinikk på forhånd for å høre hvilke alternativer som er tilgjengelig dersom du har tannlegeskrekk. Du finner mer informasjon om tannlegeskrekk her.

Tannhelse

Gravide og munnhelse

Det skjer mye i kroppen når man er gravid og munnhelsen er intet unntak. Hormoner og spisevaner vil påvirke munnhelsen,…

Tannhelse

Tannlegeskrekk

Frykt for eller ubehag assosiert ved et tannlegebesøk er en av de vanligste årsakene til at enkelte unngår eller utsetter…

Tannhelse

Snusing og munnhelse

Undersøkelser viser stort sett at snusing er mindre skadelig enn røyking. Hvorvidt bruk av snus gir høyere sannsynlighet for kreft…