Tannregulering for barn

Behandling med tannregulering kan være nødvendig av flere grunner. Justering av bitt- og tannstillingsfeil, manglende tannanlegg eller tap av tenner, hjelp i taleterapi, ansikts- og kjevesmerter eller for å justere tannstillingen, funksjon og estetikk. Tannregulering er en vanlig tannbehandling for barn mellom 10 til 13 år, og kan være nødvendig så tidlig som i 7 til 9 års alderen.

Anbefaling

Når det konstateres en bittfeil hos et barn, er det viktig med henvisning til kjeveortoped. Som regel vil barn ikke kunne vokse av seg bittfeil, og situasjonen kan ofte forverres jo eldre pasienten blir. Det er viktig at kjeveortopedisk behandling (tannregulering) settes i gang på riktig tidspunkt slik at veksten kan utnyttes optimalt. På den måten oppnår man et godt resultat og behandlingstiden blir kortere. Dersom du har fått henvisning til kjeveortoped for tannregulering kan du bestille time hos en av våre kjeveortopeder.

Hvor lenge må pasienten gå med tannregulering?

Omfanget av kjeveortopedisk behandling (tannregulering) er individuelt og vil variere fra pasient til pasient. Behandlingstiden vil variere ut ifra hvor alvorlig og vanskelig bitt- og tannstillingsfeilen som skal rettes opp er. Vi gjør det vi kan for å begrense behandlingstiden så mye som mulig, samtidig som vi aldri avslutter behandlingen med tannregulering før vi har oppnådd optimal kvalitet på resultatet. Behandling med tannregulering av barn kan derfor ta fra 1,5 år til 3 år.

Hvert barn vil bli vurdert av en av våre dyktige kjeveortopeder og et behandlingsløp blir lagt opp. Etter at første vurdering er gjennomført, har vi et bedre grunnlag for å kunne estimere forventet behandlingstid.

Ha det gøy med reguleringen og bestem selv hvordan den skal se ut

Vi er opptatt av at pasienten selv skal få velge hvordan reguleringen skal se ut, ved at de kan velge farge på apparatur og strikker som benyttes i behandlingen. Under ser du et lite utvalg og populære variasjoner for tannreguleringen. Valgmulighetene under vil variere fra klinikk til klinikk og er ikke tilgjengelig hos Odontia Tannlegene Doktorgården.

Er behandling med tannregulering vondt?

Selve innsettingen av tannreguleringen gjør ikke vondt. Det er derimot vanlig å føle ømhet de første dagene etter tannreguleringen er satt på, og etter stramming og bytting av streng underveis. Det kan også oppstå sår på innsiden av lepper/kinn eller på tungen, men dette vil etter hvert gå over av seg selv.

Hva koster tannregulering?

Kostnaden for behandling med tannregulering vil variere ut ifra behandlingsløpet. Deler av utgiften er derimot ofte dekket gjennom Helfo, så lenge behandlingen er påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Hvor mye man får i støtte er avhengig av behov, alvorlighetsgrad og behandlingstid.

For å oppfylle kravene om refusjon av utgifter, må dokumentasjon være på plass. Det er blant annet viktig å ta vare på den skriftlige Helfo-godkjente henvisningen dere eventuelt har mottatt fra den offentlige tannklinikken. Henvisningen skal ikke være eldre enn ett år, og skal tas med til konsultasjonen hos oss.

Vi hjelper dere med mer utfyllende informasjon og kan svare på spørsmål om Helfo-støtte i tillegg til at vi setter opp et kostnadsoverslag etter første konsultasjon. Det er derfor viktig at en foresatt er med til første konsultasjon hos våre spesialister.

Populære kombinasjoner for tannreguleringen

Sol og sommer
Sol og sommer
Blåtoner
Blåtoner
God jul
God jul
Hipp hurra
Hipp hurra
Champagne
Champagne
Klosser og streng i champagne med tannfargede strikker
Champagneklosser
Champagneklosser
Champagnefargede klosser, standard metallstang og tannfargede strikker

Tannstillingsfeil

Når det hos et barn konstateres en bittfeil eller tannstillingsfeil, er det viktig med henvisning til kjeveortoped. Som regel vil…

Riktig pusseteknikk for rengjøring av tannregulering

Når du er under behandling med tannregulering er renhold viktig for å opprettholde en god munnhelse. Hull i tennene (karies),…

Guide: Midlertidig hjelp ved utfordringer med tannregulering

Dersom du opplever utfordringer med tannreguleringen når du ikke har tilgang til tannlege, er det enkelte ting du kan ordne…