Beroligende tabletter

Vi har stor respekt for uro og frykt som enkelte kan forbinde med et besøk hos tannlegen og har bred kunnskap rundt dette. Beroligende tabletter kan egne seg godt for pasienter som opplever uro eller frykt forbundet med tannlegetimen. Slik behandling må avklares med tannlegen ved behov og tablettene gis senest en halvtime før tannlegetimen.

Anbefaling

Dersom du opplever uro rundt et besøk hos tannlegen oppfordrer vi deg til å dele denne informasjonen med oss før du kommer. På den måten kan vi tilrettelegge behandlingen bedre og være ekstra forsiktig underveis. Beroligende tabletter gis kun ut etter avtale med tannlegen og må derfor avklares på forhånd.

Hva er beroligende tabletter?

Beroligende tabletter er en type angstdempende sedasjon. For pasienter som føler stor utro eller engstelse rundt et besøk hos tannlegen og ellers ville hatt utfordringer med å gjennomføre en tannbehandling, er dette et godt alternativ.

Dette må du vite om beroligende tabletter

  • Tabletter gis ikke ut uten avtale med tannlege på forhånd.
  • Unngå inntak av mat og drikke to timer før tannbehandlingen begynner.
  • Du må møte opp i god tid da tabletten skal tas minimum 30 minutter før timen for å gi den tid til å virke.
  • Du kan ikke kjøre bil etter du har inntatt beroligende tabletter. Det kan derfor være lurt å ha med deg noen som sikrer at du kommer trygt hjem etter behandling.
  • Tablettene har en virketid på minimum 24 timer. Du skal derfor ta det rolig etter timen og du kan ikke kjøre bil i dette tidsrommet.

Tannlegeskrekk

Frykt for eller ubehag assosiert ved et tannlegebesøk er en av de største årsakene til at enkelte unngår eller utsetter tannlegebesøket. De færreste liker å gå til tannlegen, men de fleste klarer å gjennomføre behandlingen uten store problemer. For de som lider av tannlegeskrekk (odontofobi) er det annerledes. Undersøkelser viser at 5-10% av den voksne befolkningen i Norge unngår regelmessig besøk hos tannlegen, grunnet angst for tannbehandlingen.

Odontia Tannlegene har høy kompetanse og bred erfaring med behandling av urolige og engstelige pasienter og pasienter med tannlegeskrekk. Tilstanden kan behandles, men det tar tid.
Første steg er å bestille en time og møte opp.

Les mer om tannlegeskrekk her.

Behandling

Tannlegeskrekk

Behandling

Narkose

Ved Lillehammer Tannhelse og Sentrum Tannhelse Kristiansund har vi mulighet til å utføre tannbehandling under narkose. Narkosemedisinen gis direkte inn i blodåren gjennom en venekanyle som settes under huden på hånden eller underarmen. Ved behandling under narkose, må man ligge i en pustemaskin under behandlingen…