Vi ønsker tannlege Seo-Ih Jon velkommen til Odontia Tannlegene Sandvika.
Seo

Du vil bli godt ivaretatt hos tannlege Seo-Ih Jon (uttales Soi)

Hva er du mest opptatt av i møtet med pasientene?

«I møtet med pasientene er jeg mest opptatt av å skape en trygg og komfortabel atmosfære. Jeg vil at mine pasienter skal føle seg hørt, forstått og ivaretatt. Det er viktig for meg å kommunisere tydelig, forklare behandlingsalternativer grundig og besvare eventuelle spørsmål de måtte ha. Mitt mål er å bygge tillit og sikre at hver pasient får den best mulige omsorgen.»

Hvorfor valgte du å bli tannlege?

«Jeg valgte å bli tannlege fordi jeg ønsket å jobbe i en profesjon der jeg kunne kombinere mine interesser for medisin og teknologi med et sterkt ønske om å hjelpe andre. Tannlegeyrket gir meg muligheten til å ha en direkte og positiv innvirkning på folks munnhelse og livskvalitet. Jeg liker også den kreative og tekniske siden ved tannbehandling, der jeg kan løse problemer og øke kvaliteten på pasientenes smil.»

Hva er ditt beste tips for god munnhelse?

«Mitt beste tips for god munnhelse er å opprettholde en grundig daglig rutine med tannpuss, fluorskyll og bruk av tanntråd. Samtidig er regelmessig besøk hos tannlege for profesjonell rengjøring og kontroll, både klinisk og røntgenologisk, viktig. Som regel vil du ikke oppnå symptomer før f.eks. hullet er for dypt. Forebygging er den beste behandlingen.»

Odontia Tannlegene

Odontia Tannlegene Sandvika

Dersom du har spørsmål knyttet til at du får ny behandler kan du kontakte oss her:

Tlf: 67 55 07 00
E-post: sandvika@odontia.no