Vi ønsker tannlege Kristin Hauge Josten velkommen til Odontia Tannlegene Ås
Screenshot

Du vil bli godt ivaretatt hos tannlege Kristin Hauge Josten

Hvorfor valgte du å bli tannlege?

Jeg ville bli tannlege fordi jeg ønsket et meningsfylt yrke der jeg kunne hjelpe andre. For meg er tannlege-yrket en spennende jobb der jeg kan kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske ferdigheter og pasientkontakt. Jeg synes det er tilfredsstillende å jobbe med noe som har konkrete løsninger der jeg kan være til hjelp.
Hva er du opptatt av i møte med pasientene?
Jeg er opptatt av at pasienten skal føle seg trygg og ivaretatt. Mange vegrer seg for å gå til tannlegen. Mitt mål er å møte pasientene på en vennlig, behagelig og profesjonell måte som gjør at terskelen for neste besøk blir lavere. Det skal ikke være skummelt å gå til tannlegen.
Ditt beste munnhelsetips:
Bruk tanntråd! Tanntråd er dessverre ikke oppskrytt, men den beste forsikringen du har til god munnhelse! 
Odontia Tannlegene

Odontia Tannlegene Ås

Dersom du har spørsmål knyttet til at du får ny behandler kan du kontakte oss her:

Tlf: 64 94 09 51
E-post: aas@odontia.no