Vi ønsker tannlege Ida Fjeldberg velkommen

Du vil bli godt ivaretatt hos tannlege Ida Fjeldberg

Ida har lang erfaring som privatpraktiserende tannlege og har tidligere jobbet i Løten, Brumunddal og Askim. I møte med pasienter er hun rolig og behagelig. Hennes behandlingsfilosofi er at alle mennesker er forskjellige, og har ulike behov. Derfor er hun opptatt av å finne best mulig behandling, som passer for deg som pasient.

Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer knyttet til behandling hos ny tannlege, kan du kontakte oss på telefon: 32 83 26 40 eller e-post: drammen@odontia.no

Odontia Tannlegene

Din journal og helsedata

Din journal og helsedata er sikkert lagret på klinikken og vil overføres til Ida Fjeldberg som behandler. Det betyr at tannlege Ida har all informasjonen hun trenger for å kunne fortsette å ivareta din munnhelse i lang tid fremover.