De fleste av våre behandlinger er stykkprisrelaterte, det vil si at behandlingen har en fast pris,

uavhengig av tid som er medgått.Hygienetiltak, røntgen og bedøvelse er ikke inkludert i time- og stykkprishonorering av øvrig behandling, med unntak av rotfylling.

Betalingsvilkår

  • Prisene forutsetter oppgjør i form av kort eller kontant.
  • Dersom betalingen skal deles opp i flere avdrag skal dette være avtalt i forkant av behandlingen.
  • Fakturering skal avtales på forhånd
  • Pasienter som oppsøker oss for akuttbehandling skal gjøre opp for seg umiddelbart etter behandling.

Informasjon om faktura

CrediCare har tatt over fakturering for oss. Det betyr at du vil få tilsendt faktura i posten, inklusiv fakturagebyr. Har du spørsmål vedrørende betaling, vennligst ta kontakt med CrediCare: Telefon: 08 113,  E-post: pasientservice@credicare.no.

Undersøkelse Kr     560,-
Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging – deler av denne er refusjonsberettiget Kr     990,-
ROTFYLLING
Rotfylling,Fortann Kr    3700,-
Rotfylling,Små jeksler Kr    4000,-
Rotfylling,Store jeksler Kr    4600,-
TREKKING AV TENNER
Trekking av 1 tann Kr     850,-
Trekking av flere tenner samtidig (pr. tann ) Kr     400,-
HVITE FYLLINGER
1 flate Kr     900,-
2 flater Kr   1100,-
3 flater Kr  1300,-
BLEKING
Pris pr. skinne inkl. blekestoff Kr   1750,-
KRONER, pr stk. Gjelder både porselen og porselen/metal Kr   5800,-
BROER, pris pr. krone i broen Kr   4800,-
PROTESER
– Pr. kjeve Kr   8500,-
– Støpt delprotese Kr 11000,-
– Helprotese i begge kjever Kr 17000,-
– Oppforing av proteser Kr   2800,-
PORSELENFASETTER, pr stk Kr   4800,-
-estetisk behandling av meget misfargede/uestetiske fortenner
TANNRENSING, enkel tannrens med polering Kr     680,-
KIRURGI, honoreres etter medgått tid, beregningsgrunnlag pr. time. NB- delvis refusjonsberettiget. Kr   2000,-
RØNTGEN
– Pr. digitalt bilde Kr     140,-
– Spesialrøntgen (OPG) Kr     550,-
HYGIENETILTAK utstyrsmateriell, honoreres ved hvert besøk Kr     120,-
BEDØVELSE pr. stk. Kr     150,-