Invisalign er en nesten usynlig, avtakbar og komfortabel måte å rette dine tenner på. Behandlingen består av en serie gjennomsiktige plastskinner som støpes eksklusivt for dine tenner.

usynlig regulering odontiaHver skinne brukes i 7-14 dager – hele døgnet, bortsett fra når du spiser, pusser tenner eller bruker tanntråd. Du må påregne å komme hver 4. – 6. uke til kontroll.

Virker det? Hvem kan bruke det?

Det er behandlet over 5 millioner pasienter på verdensbasis. Både kliniske undersøkelser og erfaringer gjennom mange år viser at systemet retter de fleste tannstillingsfeil på en effektiv og skånsom måte.

Invisalign kan brukes til mange typer behandlinger; trangstilling, «skjeve fortenner», mellomrom, åpne bitt, kryssbitt, tilbakefall etter tidligere tannregulering etc.

Det er hovedsakelig voksne pasienter som benytter seg av Invisalign. Ofte er det, av ulike årsaker, ikke aktuelt med synlige stålklosser og ståltråd som ofte følger med tradisjonell tannregulering.

Det er tannlegen som tar den endelige avgjørelsen om tannregulering med Invisalign passer for deg og dine tenner.

Hva koster det?

Som med alle andre typer tannregulering, avhenger prisen av behandlingens kompleksitet. Generelt er prisen på en Invisalignbehandling noe høyere enn for tradisjonell tannregulering. Voksne pasienter må dekke utgifter til tannbehandlingen selv. Prisene varierer fra 19.000 – 50.000 for behandling av begge kjever, avhengig av hvor mange skinner som er nødvendig. Dette inkluderer fremstilling av skinner hos tanntekniker samt nødvendige kontroller underveis. I tillegg kommer retensjon i etterkant.

Behandlingstid

Gjennomsnittlig behandlingstid er omtrent som tradisjonell regulering, 6-18 måneder, men hvert enkelt tilfelle er unikt. Tannlegen kan gi deg et mer konkret tidsbilde etter konsultasjon og planlegging av behandlingen.

Konsultasjon

De fleste klinikkene våre tilbyr konsultasjon med scanning som viser mulig behandlingsresultat fortløpende. Konsultasjonen er helt smertefri og vi får raskt svar på hvordan behandlingsresultatet kan bli for deg om du ønsker å gå videre med Invisalign behandlingen (usynlig tannregulering).

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bestille en konsultasjon for å se hva vi kan gjøre for deg? Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.

  • (Beskrivelse av ønsket behandling eller annen viktig informasjon. Ikke legg til sensitiv informasjon.)
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.