Våre tjenester: tilrettelagt behandling av pasienter med tannlegeskrekk.

Vi har lang erfaring med behandling av pasienter med tannlegeskrekk, vi jobber etter en trinnvis tilnærming til situasjonen hvor målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling.

Finner du det vanskelig å gå til tannlegen? Du er lagt fra alene!
Frykt for tannbehandling er ikke et ukjent fenomen. En relativt stor andel av befolkningen lider av en eller annen form for tannbehandlingangst. Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolkning i Norge unngår regelmessig tannbehandling på grunn av angst for å gå til tannlegen. Dette tallet har vært relativt stabilt de siste tiårene.

Man skulle tro at større bevissthet på problemet, teknologiske fremskritt og bedret utdannelse på området hadde gitt en nedgang, men flere studier viser at dette ikke er tilfellet. Studiene viser en mulig nedgang i fryktnivå, men likevel er det fortsatt individer som melder om høy frykt for tannstell og behandling. Frykten er så høy at den påvirker livssituasjonen deres på mange måter, både i psykologiske, fysiologiske og sosiale aspekter.

Viktigheten av å kunne identifisere, behandle og håndtere pasientenes frykt på en systematisk måte er stor. Ikke bare vil pasientene nyte godt av å lære å håndtere sin egen frykt, de vil også bli tryggere i omgivelsene og i en behandlingssituasjon.

Ofte fører frykt for tannlegen til en ond sirkel som gjentar seg om pasienten ikke får behandlet selve angsten. Ved å behandle angsten vil du som pasient kunne ta kontrollen over egen munnhelse og på sikt også inngå i en regelmessig tannbehandling.

Odontia sin spesialtannlege Alexander Stepanenko, har spesialkompetanse i behandling av tannlegeskrekk.

Narkose?
I noen tilfeller hvor pasienten opplever sterke smerter kan det være behov for narkose for å nullstille tannsettet.

I de mest alvorlige tilfellene, medfører tannlegeskrekk at man helt unngår tannbehandling. Dette betyr at selv om man har tenner som knekker, kraftige smerter eller infeksjoner i munnen, vil man ikke oppsøke tannlege for å få hjelp, noe som går utover livskvaliteten til de det gjelder. I spesielle tilfeller kan narkose kan også være et godt supplement der tannlegeskrekken er utpreget. Vurderingen blir nøye planlagt og diskutert med tannlege/operativ kirurg, ansvarlig narkoselege og deg som pasient.

Har du noen spørsmål eller trenger personlige råd, kontakt din nærmeste klinikk så vil vi hjelpe deg.