I Norge er hovedregelen at voksne betaler fullt honorar for kostnaden hos tannlegen. Det er ingen automatisk egenandelsordning som hos legen, og pasienten må dekke alle kostander forbundet med å drive tannlegepraksis.

Det finnes derimot enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlege eller tannpleier vurderer hvorvidt du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo.

«Det gule heftet»

Det gule heftet, er en samling av regelverk og takster for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Denne er utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet og revideres hvert år ved årsskiftet. For at du som pasient skal kunne kvalifisere til dekning i henhold til regelverket, er det viktig at du, din lege og tannlege kan dokumentere eventuelle tilstander som skulle gi rett på stønad til tannbehandling fra HELFO.

Les mer her

I hovedsak er det 15 forskjellige tilstander som kan gi deg stønad til tannbehandling fra folketrygden.

 • Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand.
 • Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Tilstand 3: Svulster i munnhulen tilgrensende vev eller i hoderegion for øvrig.
 • Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve som trenger tann- og kjevekirurgisk behandling.
 • Tilstand 6: Periodontitt
 • Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser, medfødte tilstander.
 • Tilstand 8: Bittanomalier som fører til behov for tannregulering eller kjeveortopedi.
 • Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon.
 • Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer i munnhule eller på hud.
 • Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tilstand 13: Tannskade ved fritidsulykke
 • Tilstand 14: Sterk nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.
 • Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Regelverket er til dels komplisert og endres stadig. Tannlegen din er oppdatert og har kompetanse om du faller inn under noen av gruppene – om vi er oppdatert på dine sykdommer og eventuelle faste medikamenter. Be tannlegen din sjekke om det er noen av de 15 tilstandene som kan gi deg lavere tannlegeregning slik at du får gjort det du har behov for å gjøre.

Les mer her.

Søk stønad hos NAV

Dersom du har utfordringer med å betale regningen, kan du høre med din tannlege om muligheten for å sette opp en behandlingsplan med nedbetalingsavtale. Vi tilbyr nedbetalingsavtale ved de fleste av våre klinikker gjennom en samarbeidspartner. Forhør deg med din behandler om dette. Hvis du ikke har støtte fra Helfo til tannbehandlingen, og økonomien ikke er tilstrekkelig for en nedbetalingsplan, kan du søke NAV Sosial om å få dekket deler eller hele utgiften. For å søke støtte fra NAV, må du ha et kostnadsoverslag og eventuelt røntgenbilder og uttalelse fra tannlegen din om behandlingen. Dette ber du om fra tannlegen din, slik at du har all dokumentasjon du trenger.

Ved akutt tannbehandling, må du legge ved faktura og en uttalelse fra tannlegen.

Les mer her.