I Norge er hovedregelen at voksne betaler fullt honorar for hva tannbehandlingen koster. Det er ingen automatisk egenandelsordning som hos legen, og pasienten må dekke alle kostander forbundet med å drive tannlegepraksis. Tannbehandling kan bli en kostbar opplevelse, særlig om man har litt som må fikses. I mange tilfeller, vil Helfo gi støtte til tannbehandling. Din tannlege har kunnskap om din behandling kvalifiserer for dette, og i disse tilfellene betaler du egenandelen.

Den beste forsikringen

God munnhelse er den beste forsikringen mot dyre tannlegebesøk. Med enkle grep kan man opprettholde sunne og friske tenner. Puss tenner to ganger daglig, bruk tanntråd, munnskyll og annet som holder tennene friske. Det er også viktig å gå til tannlege eller tannpleier jevnlig for å sjekke at alt er som det skal. På den måten kan skader oppdages tidlig og behandlingen bli rimeligere.

«Det gule heftet»

Det gule heftet, er en samling av regelverk og takster for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Denne er utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet og revideres hvert år ved årsskiftet. For at du som pasient skal kunne kvalifisere til dekning i henhold til regelverket, er det viktig at du, din lege og tannlege kan dokumentere eventuelle tilstander som skulle gi rett på stønad til tannbehandling fra Helfo.

I hovedsak er det 15 forskjellige tilstander som kan gi deg stønad til tannbehandling fra folketrygden.

 • Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand.
 • Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Tilstand 3: Svulster i munnhulen tilgrensende vev eller i hoderegion for øvrig.
 • Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve som trenger tann- og kjevekirurgisk behandling.
 • Tilstand 6: Periodontitt
 • Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser, medfødte tilstander.
 • Tilstand 8: Bittanomalier som fører til behov for tannregulering eller kjeveortopedi.
 • Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon.
 • Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer i munnhule eller på hud.
 • Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tilstand 13: Tannskade ved fritidsulykke
 • Tilstand 14: Sterk nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.
 • Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

For nærmere definisjoner på hva som går under de forskjellige tilstandene, kan du sjekke det gule heftet på nettet via våre linker. Be tannlegen din sjekke om det er noen av de 15 tilstandene som kan gi deg lavere tannlegeregning slik at du får gjort det du har behov for å gjøre.

Les mer om det gule heftet hos HELFO her.

Frikort for helsetjenester: Egenandelstak 2

Legebehandling dekkes av Egenandel tak 1-ordningen. Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler for enkelte former for tannbehandling, fysioterapi, opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Lurer du på mer om dette kan du laste ned og lese denne brosjyren fra Helfo her.

Når prisen er et hinder

Mange synes tannlegebehandling er kostbart, og noen har problemer med å betale de grunnleggende undersøkelsene og ikke minst arbeidet. Da er det viktig å være klar over at man kan få dekket første undersøkelsen og hele eller deler av tannbehandlingen via NAV sosial. Har du en saksbehandler eller et behandlingsteam som følger deg opp, bør du ta opp problemstillingen med dem.

Ta kontakt

Trenger du en tur til tannlegen? Odontia tilbyr tannlegeundersøkelser flere steder i landet. Bestill en time i dag for rask konsultasjon og god behandling!