Dersom du mistenker hull i tennene, er det viktig at du kontakter tannlegen. Jo tidligere du får behandling, jo tidligere kan man stoppe utviklingen av hullet.

Tannsykdommen karies, også kalt hull i tennene, er en bakteriesykdom som oppstår når munnens naturlige bakterier danner syrer fra sukker vi spiser og drikker. Syren løser gradvis opp emaljen og kan forårsake hull. Begynnende hull kan tilhele om forutsetningene ligger til rette, slik at syreangrepet stanser. Alle kan få hull i tennene, men noen vil være mer utsatt for karies enn andre. Dette gjelder blant annet personer som er utsatt for munntørrhet eller bruker enkelte medikamenter.

Symptomer:
Hull i tennene gir i mange tilfeller ikke symptomer, og oppdages derfor ofte under undersøkelse hos tannlege eller tannpleier. Dersom du opplever noen av følgende symptomer, kan det være tegn på hull:

  • Ising i tennene
  • Tannpine
  • Synlig brune, svarte eller grå flekker på tennene

Hvordan forebygge hull i tennene?

  • Puss tennene grundig to ganger daglig med flourtannkrem
  • Ikke drikk vann rett etter du har pusset tennene
  • Dersom du er usikker på om din pusseteknikk er god kan du få veiledning av din tannlege eller tannpleier.
  • Bruk tanntråd/tannstikker/mellombørster for å fjerne bakteriebelegget som dannes mellom tennene. Her kommer ikke tannbørsten til.
  • Munnskyll tilfører fluor og gjør emaljen mer motstandsdyktig mot karies. Fluor kan også gjøre at begynnende hull stanser. Munnskyll tilsatt zink kan forhindre dårlig ånde.
  • Tygg gjerne en sukkerfri tyggegummi etter måltidet. Dette er med på å stimulere spyttproduksjonen slik at syren som dannes i munnen etter måltidet nøytraliseres.
  • Oppretthold en god rutine med regelmessig besøk hos tannlege og tannpleier. Vi anbefaler ett besøk hos tannlegen og ett besøk hos tannpleier i løpet av året for undersøkelse og grundig rens.

Behandlingsforløp:
Behandlingsforløpet ved karies vil variere og kommer blant annet an på hvor lenge hullet har vært ubehandlet. Hullets størrelse vil påvirke hvordan tannlegen utfører behandling. Et lite, påbegynnende hull, kan forebygges ved å pensle flour på tannen. Dersom hullet er større, må de ødelagte delene av tannen borres bort og hullet fylles igjen. Dersom hullet har nådd inn til tannens nerve, kan det hende tannen må rotfylles eller trekkes.

Ler mer om rotfylling her

Har du noen spørsmål? Kontakt din nærmeste Odontiaklinikk og vi vil hjelpe deg.