Våre tjenester: periodontitt, bro, implantat og protese.

Periodontitt er en betennelsessykdom i tennenes festeapparat. Dette er en helt vanlig sykdom som hos de aller fleste utvikles svært sakte. Ubehandlet vil den ofte før til at tenner løsner og går tapt, men dette kan ta lang tid.

Dersom det ligger mye plakk og tannsten rundt tennene vil sykdommen utvikles raskere. Det er derfor avgjørende at pasienter som er disponert for denne sykdommen opprettholder optimal munnhygiene. Røyking vil også føre til et raskere sykdomsforløp.

Det å fjerne tannsten for å forebygge er svært viktig. Dersom tannsten og plakk blir liggende langs tannkjøttskanten kan det utvikles tannkjøttlommer der bakteriene trives godt og som gir grobunn for utvikling av sykdommen. En viktig del i tannkjøttbehandling er derfor å fjerne tannsten i tannkjøttlommene. Denne behandlingen utføres av ofte av tannpleier i samarbeid med tannlegen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med tannkjøttoperasjon eller antbiotikabehandling.

Periodontittbehandling dekkes delvis av Helfo, og om man mister tenner på grunn av periodontitt vil man få dekket deler av kostnadene til bro, implantat eller protese.

Har du noen spørsmål om periodontitt? Ta kontakt med nærmeste tannlege.