Våre tjenester: Tannimplantater, visdomstenner, rotfylling og tannløsning / periodonti. Utføres i samarbeid med spesialist ved behov.

Periodontitt

Periodontitt er en betennelsessykdom i tennenes festeapparat. Dette er en vanlig sykdom som hos de aller fleste utvikles svært sakte. Ubehandlet vil den ofte før til at tenner løsner og går tapt, men dette kan ta lang tid.

Dersom det ligger mye plakk og tannsten rundt tennene vil sykdommen utvikles raskere. Det er derfor avgjørende at pasienter som er disponert for denne sykdommen opprettholder optimal munnhygiene. Røyking vil også føre til et raskere sykdomsforløp.

Det å fjerne tannsten for å forebygge er svært viktig. Dersom tannsten og plakk blir liggende langs tannkjøttskanten kan det utvikles tannkjøttlommer der bakteriene trives godt og som gir grobunn for utvikling av sykdommen. En viktig del i tannkjøttbehandling er derfor å fjerne tannsten i tannkjøttlommene. Denne behandlingen utføres av ofte av tannpleier i samarbeid med tannlegen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med tannkjøttoperasjon eller antbiotikabehandling.

Periodontittbehandling dekkes delvis av Helfo, og om man mister tenner på grunn av periodontitt vil man få dekket deler av kostnadene til bro, implantat eller protese

Tannimplantater

Konsultasjon – Tannimplantat, tannløse kjever – Tannimplantat, delvis tannløse kjever – Tannimplantat, erstatning enkelttenner

Ved tap av tenner, enten som resultat av traume, tannkjøttsbetennelse (Pyrea), rotfraktur eller store hull, så kan man erstatte den tapte tannroten med et tannimplantat. Enkelt sagt er det en skrue som man skrur ned i kjevebenet som ligger under slimhinnen. På denne skruen kan man igjen feste en ny tannkrone i porselensmateriale. Implantater kan benyttes enten om det skulle være en enkelt tann som er tapt eller deler/ hele kjeven. Behandlingsformen er veldokumentert og brukt i over 30 år. Under behandlingsperioden kan en hvis ønskelig lage midlertidig tenner.

Implantatbehandling har en veldig god prognose og mange pasienter kan regne med en livslang erstatning for sine tapte tenner. Selve titanskruen blir ikke slitt men porselenstennene kan eventuelt byttes ut med årene.

En implantatbehandling begynne rmed en innledende konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Etter konsultasjonen gjennomgår pasienten en røntgenundersøkelse for å kontrollere at kjevebenet har en tilstrekkelig dimensjon for at implantater kan settes inn.

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

Rotfylling

Konsultasjon – Rotfylling – Etterkontroll

Den vanligste årsaken til rotbehandling er at nerven inne i tannroten (pulpa) har tatt skade og er betent. Dette kan blant annet skyldes karies, lekkasje i en fylling, periodontitt (tannløsning), tanngnissing eller et slag mot tannen. Dette kan faktisk foregå helt symptomfritt, men ofte kan det kjennes murring eller økt sensitivitet for kaldt og varmt, hevelse og ømhet. Nerven og det døde vevet inne i roten må derfor fjernes før rotkanalen fylles med rotfyllingsmateriale. Tannen vil bestå, men i ”ustoppet” versjon.

Behandlingen er smertefri men tidkrevende og krever ofte to-tre besøk. Om det er en tann med kompliserte rotkanaler utføres rotfyllingen av en spesialist i endodonti, som kan jobbe i mikroskop for å oppnå best mulig resultat.

På tross av at behandlingen utføres med den største nøyaktighet, kan det oppstå komplikasjoner som for eksempel oppblussing av infeksjonen, fraktur av et instrument i rotkanalen og fraktur av tannen. Dette kan føre til at tannens funksjonstid blir redusert. En stor del av tenner som rotfylles kan beholdes lenge, men det er viktig å være klar over at ikke alle tenner vil kunne beholdes. Det er viktig å kontrollere rotfyllingen etter at den er utført.

Visdomstenner

Konsultasjon – Ekstraksjon

Visdomstennene er de siste som bryter frem, normalt ved 17-18 års alder eller noe senere. De andre tennene har da allerede tatt sin plass og dette kan gi problemer med visdomstennene som ligger helt bakerst. Visdomstennene bryter noen ganger bare delvis gjennom slimhinnen mens de andre ganger blir liggende i kjevebeinet helt dekket av slimhinnen og bein.

Det er de delvis gjennombrutte tennene som oftest gir problemer fordi munnhulebakteriene da kan trenge ned langs kronen på tannen og fremkalle en infeksjon i dybden. Det kan da oppstå ett eller flere problemer som f.eks. infeksjon omkring tannen, karies (tannråte) i visdomstannen eller nabotannen, rotbetennelse omkring nabotannen, og mer sjeldent utviklingen av cyste eller svulst. Pasienten vil da kunne oppleve symptomer som smerter og hevelse i området eller også bare generell dårlig smak i munnen.

Visdomstenner bør ofte fjernes dersom:

  • Pasienten har smerter/ murring som resultat av en betennelse rundt tannen.
  • Tannen skader nabotannen
  • Det kan dannes en cyste i anslutning til tannkronen
  • Pasienten har hull i tannen

Noen pasienter velger å få visdomstenner fjernet av forebyggende grunner for å unngå akutte problemer på et senere tidspunkt, for eksempel i forkant av lengre utenlandsopphold hvor tannlegehjelp er vanskelig og oppdrive.