Vi tilbyr flere ulike behandlinger til både barn og voksne for å behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Det er i dag flere behandlingstyper som kan benyttes, fra nesten usynlig regulering, innsideregulering og utsideregulering. I mange tilfeller kan et enkelt diskret alternativ være tilstrekkelig, mens til større tannbehandlinger kan en fast apparatur være en bedre løsning.

Bestill time for konsultasjon hos våre spesialister som lager en tilrettelagt behandlingsplan for deg.

Vanlige årsaker til behov for tannregulering:

  • Estetiske årsaker.
  • Bittfeil eller feil bittstilling.
  • Tannkjøttsykdom som kan ha forflyttet tennene.
  • Rette opp tennene for å kunne lage kroner, broer eller implantater.

Ved første konsultasjon lytter vi til dine ønsker og sjekker hvilken type tannregulering som sannsynligvis er best egnet for deg. Første konsultasjon utføres av tannlege eller kjeveortoped avhengig av pasientens behov. Dersom du ønsker behandlingen setter vi opp ny tid for en mer omfattende utredning med ytterligere diagnostisering, digital scan eller avtrykk av tennene, røntgen og foto for å kunne lage en behandlingsplan for deg.

Har du noen spørsmål eller trenger personlige råd, kontakt oss.

Regulering for barn og ungdom

På barn og tenåringer er det relativt enkelt å flytte tenner. Forflytningen underlettes av at kroppen vokser. Vevene forandres og tilpasser seg lettere. Det er til og med mulig å påvirke ansiktets vekst med hjelp av tannregulering

Henvisning fra skoletannlege

Har barnet ditt fått henvisnaing fra skoletannlegen til reguleringstannlege/ kjeveortoped, er dere velkommen til å ta kontakt med oss for time og konsultasjon. Barn og unge i Norge får dekket deler av utgiftene til tannregulering av Helfo.

Har du noen spørsmål eller trenger personlige råd, kontakt oss så hjelper vi deg.

Regulering for voksne

Tannregulering for voksne er blitt mer og mer vanlig og vi oppnår svært gode resultater. Risikoen for en viss tilbakegang når behandlingen er ferdig er noe større sammenlignet med behandlingen mot barn. Med god planlegging og behandling kan man imidlertid oppnå fine og permanente resultater også hos voksne.

Vi tilbyr også usynlig regulering, les mer her…

Innsideregulering

I denne type behandling limes spesialtilpassede braketter på innsiden av tennene og reguleringen blir tilnærmet usynlig. Når behandlingen avsluttes settes det som oftest på en tynn streng på baksiden av fortennene for å stabilisere resultatet. Dette er en mer komplisert teknikk enn utside regulering og derfor også en dyrere løsning. Behandlingstiden varierer fra 6 til 24 måneder avhengig av pasientens behandlingsbehov.

Utsideregulering

Braketter i enten stål eller keramikk limes på fremsiden av tennene og en streng festes mellom disse. I noen tilfeller kan man ha streng i bare en kjeve, men som oftest må man ha i begge kjevene for at bittet skal passe. Når behandlingen avsluttes settes det som oftest på en tynn streng på baksiden av fortennene for å stabilisere resultatet. Behandlingstiden varierer fra 6 til 24 måneder avhengig av pasientens behandlingsbehov.