Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Støpt innlegg

Dersom det skal lages en større restaurering og belastningen er stor, vil et støpt innlegg i porselen eller gull tåle en større belastning enn en fylling. Innlegget fremstilles individuelt til hver pasient på et tannteknisk laboratorium, etter at tannlegen har scannet eller tatt avtrykk av tannen. Innlegget limes deretter til tannen. Porselen er et materiale som gir god estetikk, mens innlegg i gull er et velprøvd materiale med svært lang holdbarhet. Dersom det kun er tynne vegger med tannsubstans igjen etter at fyllingen er fjernet, kan det være nødvendig å lage innlegg som dekker over disse («onlay»).

Krone

Når det er svært lite tannsubstans igjen er ofte det beste alternativet en krone om tannen skal bevares. Kroner kan lages i ulike materialer. Enten som porselenskroner med en sterk innerkjerne i gull-legering eller Zirkoniumoksyd eller som helkeramiske med porselen tvers gjennom. Vi anbefaler materiale basert på krav til estetikk og belastning. Dersom tannen er så redusert at man ikke har nok feste for en krone, må den ofte forlenges med en stift. Dette kan fremstilles i støpt gull eller kullfiberstifter med kompositt.

Fremgangsmåte:

Tannlegen må først fjerne gamle fyllinger og ødelagt tannsubstans, før tannen formes så den kan gi feste for en krone. Det gjøres en digital scan eller tas avstøpninger av den preparerte tannen, nabotennene og motstående kjeve for å sikre perfekt passform av kronen. Tannen blir dekket av en midlertidig krone som skal beskytte behandlingsflaten i dagene det tar å lage den permanente kronen.

Kronen blir laget ferdig på et tannteknisk laboratorium basert på en digital scan eller avstøpningene i løpet av noen dager og kronen limes/sementeres så på plass av tannlegen.

Viktig: En krone er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning, men krever likevel vedlikehold. En krone er kostbar, men kostnadseffektiv på grunn av dens overlegene holdbarhet. Kronen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men det svake punkt er overgangen til tannroten der kronen kan undermineres av tannråte. Det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll.

Tenner som har blitt misfargede etter rotfylling kan tannlegen bleke fra innsiden . Tannlegen legger da blekemiddel inne i tannen og skifter denne inntil ønsket effekt er oppnådd. Behandlingen er smertefri.

Bro

En bro er «en rad av sammenhengende kroner» som dekker en tannluke og støtter seg vanligvis til tenner på hver side av tannluken. Broen fremstilles individuelt på et tannteknisk laboratorium etter tilsliping og digital scan / avtrykk hos tannlegen. Bro er et godt alternativ dersom nabotennene til tannluken er behandlet fra før, slik at tannlegen ikke må fjerne unødvendig mye tannsubstans på friske tenner.

Fremgangsmåte:

  • Tannlegen former tennene som grenser til det tannløse partiet, slik at de egner seg som feste for broen. Deretter utføres digital scan / avstøpninger av hver kjeve, som sendes til et tannteknisk laboratorium. Arbeidsflaten blir dekket av en beskyttende midlertidig bro.
  • Broen blir laget ferdig på et tannteknisk laboratorium.
  • Broen limes/sementeres til de preparerte festene av tannlegen.

En bro er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning, men krever likevel vedlikehold. En bro er en kostbar løsning. Men den blir likevel ofte foretrukket fordi den har god holdbarhet. Alternativet til bro, dersom man ønsker å erstatte den tapte tannen, er et implantat eller en avtagbar protese. En bro gir et kosmetisk bra resultat, og oppleves tilnærmet likt som egne tenner. Broen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men det svake punktet er overgangen til tannroten der broen er festet. Der kan broen undermineres av tannråte. Det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll og vedlikeholdsrutiner.