Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Støpt innlegg

Dersom det skal lages en større restaurering og belastningen er stor, vil et støpt innlegg i porselen eller gull tåle en større belastning enn en fylling. Innlegget fremstilles individuelt til hver pasient på et tannteknisk laboratorium, etter at tannlegen har scannet eller tatt avtrykk av tannen. Innlegget limes deretter til tannen. Porselen er et materiale som gir god estetikk, mens innlegg i gull er et velprøvd materiale med svært lang holdbarhet. Dersom det kun er tynne vegger med tannsubstans igjen etter at fyllingen er fjernet, kan det være nødvendig å lage innlegg som dekker over disse («onlay»).

Krone

Når det er svært lite tannsubstans igjen er ofte det beste alternativet en krone om tannen skal bevares. Kroner kan lages i ulike materialer. Enten som porselenskroner med en sterk innerkjerne i gull-legering eller Zirkoniumoksyd eller som helkeramiske med porselen tvers gjennom. Vi anbefaler materiale basert på krav til estetikk og belastning. Dersom tannen er så redusert at man ikke har nok feste for en krone, må den ofte forlenges med en stift. Dette kan fremstilles i støpt gull eller kullfiberstifter med kompositt.

Fremgangsmåte:

Tannlegen må først fjerne gamle fyllinger og ødelagt tannsubstans, før tannen formes så den kan gi feste for en krone. Det gjøres en digital scan eller tas avstøpninger av den preparerte tannen, nabotennene og motstående kjeve for å sikre perfekt passform av kronen. Tannen blir dekket av en midlertidig krone som skal beskytte behandlingsflaten i dagene det tar å lage den permanente kronen.

Kronen blir laget ferdig på et tannteknisk laboratorium basert på en digital scan eller avstøpningene i løpet av noen dager og kronen limes/sementeres så på plass av tannlegen.

Viktig: En krone er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning, men krever likevel vedlikehold. En krone er kostbar, men kostnadseffektiv på grunn av dens overlegene holdbarhet. Kronen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men det svake punkt er overgangen til tannroten der kronen kan undermineres av tannråte. Det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll.

Tenner som har blitt misfargede etter rotfylling kan tannlegen bleke fra innsiden . Tannlegen legger da blekemiddel inne i tannen og skifter denne inntil ønsket effekt er oppnådd. Behandlingen er smertefri.

Bro

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner også i tilfeller der flere tenner mangler. Da opereres det inn to eller flere implantater, og en implantatbro settes inn over implantatene. En implantatbro er et alternativ til løs protese ved tannløshet. De aller fleste kan få satt inn implantater, men munnhulen må være fri for infeksjoner og tannkjøttsykdom. Dersom du er storrøyker, anbefaler vi ikke implantater.

Dersom det ikke er nok gjenværende kjeveben for å sette inn implantater, gjøres en konsultasjon for mulighet til å bygge opp igjen kjeven. Dersom rekonstruksjon av kjeven er mulig, vil behandlingstiden forlenges med 4-6 måneder.

Behandlingen:

  • En grundig undersøkelse gjennomføres for å se implantatbehandling kan gjennomføres. Røntgen tas for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet.
  • En implantatskrue opereres inn. Operasjonen utføres med lokalbedøvelse. Når skruen er operert inn vil tilhelingsperioden starte. Dette tar 8-12 uker.
  • Deretter fremstilles og monteres broen. Broen festes med små skruer, slik at det er mulig å ta den av ved behov for kontroll eller omgjøring.

Kostnad:
Implantatbehandling er omfattende og kostbart. Prisen vil avhenge av antall implantater og tenner som skal erstattes. I noen tilfeller vil behandlingen delvis dekkes av Helfo.  Tannlegen setter opp et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter. Dersom du trenger finansiell støtte, finnes det noen støtteordninger. Ler mer her.

Hva kan jeg forvente når behandlingen er gjennomført?

  • Etter implantatet er operert inn, vil du kunne oppleve hevelser og blåmerker i ansiktet. Noen kan oppleve nummenhet i operasjonsområdet.
  • Ved sjeldne tilfeller, kan man oppleve at et eller flere implantater ikke fester seg ordentlig til kjeven. Det må da gjøres et nytt inngrep for å fjerne implantatet og eventuelt sette et nytt.
  • Enkelte er disponert for tannkjøttsykdom (periodontitt) som kan føre til at tennene løsner. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater, en tilstand som kalles peri-implantitt. Ofte kan dette behandles, men i få tilfeller må implantatet fjernes. Nøyaktighet rundt renhold og jevnlig kontroll av implantatet og tannkjøttet på lik linje med resten av tennene er derfor veldig viktig.
  • Tannerstatningen vil i større eller mindre grad slites over tid. På lik linje med vanlige tenner, vil også tannerstatningen være utsatt for skader. Det er derfor viktig å være klar over at det i fremtiden vil være behov for vedlikehold på samme måte som naturlige tenner.

For å sikre best mulig prognose, må munnhulen være fri for infeksjoner og periodontitt før behandlingen starter. Grundig renhold rundt implantatene er viktig. Kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlegen er det samme som for naturlig tenner. Implantatbehandling har bedre prognose hos ikke-røykere enn hos røykere.