Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Informasjon til deg som vurderer Invisalign tannregulering.

Invisalign er en nesten usynlig, avtakbar og komfortabel måte å rette dine tenner på. Behandlingen består av en serie gjennomsiktige plastskinner som støpes tilpasset dine tenner. Hver skinne brukes i 7-14 dager – hele døgnet, bortsett fra når du spiser, pusser tenner eller bruker tanntråd.

Du må påregne å komme hver 4. – 6. uke til kontroll.

Virker det? Hvem kan bruke det?

Det er behandlet over 7 millioner pasienter på verdensbasis. Både kliniske undersøkelser og erfaringer gjennom mange år, viser at systemet retter de fleste tannstillingsfeil på en effektiv og skånsom måte.

Invisalign kan brukes til flere typer behandlinger; trangstilling, «skjeve fortenner», mellomrom, åpne bitt, kryssbitt, tilbakefall etter tidligere tannregulering med mer. Det er hovedsakelig voksne pasienter som benytter seg av Invisalign. Ofte er det, av ulike årsaker, ikke aktuelt med synlige stålklosser og ståltråd som ofte følger med tradisjonell tannregulering. Det er tannlegen som tar den endelige avgjørelsen om tannregulering med Invisalign passer for deg og dine tenner.

Hva koster det?

Som med alle typer tannregulering, avhenger prisen av behandlingens kompleksitet. Generelt er prisen på en Invisalignbehandling noe høyere enn for tradisjonell tannregulering. Voksne pasienter må dekke utgifter til tannbehandlingen selv. Prisene varierer fra 19.000 – 50.000 for behandling av begge kjever, avhengig av hvor mange skinner som er nødvendig. Dette inkluderer fremstilling av skinner hos tanntekniker, samt nødvendige kontroller underveis. I tillegg kommer retensjon i etterkant.

Gjennomsnittlig behandlingstid er omtrent som tradisjonell regulering, 6-18 måneder, men hvert enkelt tilfelle er unikt. Tannlegen kan gi deg et mer konkret tidsbilde etter konsultasjon og planlegging av behandlingen.

Hvordan går jeg frem om jeg ønsker Invisalign?

 

1. Konsultasjon for Invisalign med din tannlege.

Dine ønsker og behov avdekkes i samråd med tannlegen. Dine tenner og bittforhold undersøkes (andre behandlingsbehov, som fyllingsterapi og tannkjøttbehandling må utføres før Invisalign behandlingen kan starte. Fotostatus, panoramarøntgen og scanning med simulert behandlingsresultat.

2. Behandlingsplanlegging


Del 1: Utarbeidelse av behandlingsplan.
Tannlegen utarbeider en behandlingsplan som blir bearbeidet av Invisalign i et dataprogram. Det beregnes hvordan hvert enkelt trinn i behandlingen skal forløpe og det utarbeides en 3D-fremstilling av behandlingen fra start til slutt.

Endelig antall skinner bestemmes.

Del 2: Gjennomgang av behandlingsplan.
Utarbeidelse av en virtuell behandlingsplan (3D) slik at du kan se og vurdere hvordan tennene dine vil flytte seg, før skinnene lages.

Når du har godkjent alt, bestilles skinnene og behandlingen kan starte noen uker senere.

Hvordan foregår behandlingen?

  • Ved første besøk utleveres vanligvis to skinner. I mange tilfeller limes små komposittpunkter på tennene for å hjelpe skinnen å utøve riktig press. Disse fjernes ved endt behandling.
  • Hver skinne skal benyttes i 7-14 dager. Du får instruksjon av tannlegen om hvilket tidsintervall du skal forholde deg til.
  • Skinnen skal brukes minimum 20-22 timer pr. døgn og skal kun fjernes når du spiser og drikker.
  • Hver 4.-6. uke kommer du til kontroll hvor tannlegen leverer ut et nytt sett med skinner.

Når behandlingen er ferdig er det viktig at tennene holdes på plass med det vi kaller retensjon. Dette er viktig for at tennene ikke skal vandre tilbake. I de fleste tilfeller lages en skinne i plastmateriale, som benyttes som Invisalign de første månedene, og deretter kun om natten. I noen tilfeller kan det limes en ståltråd på baksiden av tennene for å holde de på plass. Tannlegen avgjør hva som er best for deg etter endt behandling. Honorar for retensjon kommer i tillegg til honoraret for tannreguleringen.

Behandlingen må betales i sin helhet når skinnene utleveres. Gjennom vår samarbeidspartner Resurs Bank, kan vi tilby faktura med opptil 60 dagers forfall uten gebyr og inntil kr 60.000 i kreditt der de første 12 mnd er rentefrie.