Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Snorking er lyd som oppstår grunnet obstruksjon av luftpassasjen i de øvre luftveier under søvn, og er meget vanlig i den voksne befolkning. Årsaken kan forenklet sies å sitte i nesen, kjeven/munnhulen eller i svelget. Snorking kan behandles på flere måter, enten livsstilsmessig gjennom for eksempel vektnedgang eller med snorkeskinne, radiobølger eller kirurgi. Hos noen kan snorking være et symptom på obstruktiv søvnapné.

Obstruktiv søvnapne er en sykdom som der en sovende person opplever pustestopp som varer over ti sekunder. Tilstanden innebærer at du kan ha mange kortvarige pustestans i løpet av natten og fører til hyppig oppvåkninger og dårlig kvalitet på søvnen. Dette er noe du ikke nødvendigvis husker når du våkner.

Obstruktiv søvnapne kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, og er en tilstand som burde undersøkes. Ofte er du ikke klar over situasjonen selv da de klareste symptomene kommer til syne når du sover. Dersom du har en partner som klager på høylytt snorking, brå bevegelser i søvne eller bekymring over ‘pustestans’ gjennom natten, burde du oppsøke hjelp til utredning.

Symptomer:

  • Høylytt snorking
  • Brå bevegelser med armer og ben eller at du kaster på deg mens du sover
  • Du føler deg søvnig på dagtid
  • Konsentrasjonsvansker
  • Hodepine

Behandling:
Ved mild og moderat grad av søvnapne, kan tilstanden behandles hos tannlegen med  snorkeskinner. Vurderingen gjøres i samråd med erfaren øre-nese-halslege der det er nødvendig. Ved utbredt grad av sykdommen, må du få behandling hos lege.