Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Snorking er lyd som oppstår grunnet obstruksjon av luftpassasjen i de øvre luftveier under søvn, og er meget vanlig i den voksne befolkning. Årsaken kan forenklet sies å sitte i nesen, kjeven/munnhulen eller i svelget. Snorking kan behandles på flere måter, enten livsstilsmessig gjennom for eksempel vektnedgang, med bittskinne/snorkeskinne, radiobølger eller kirurgi.

Hos noen kan snorking være et symptom på obstruktiv søvnapné, som blant annet kan gi seg til kjenne med pustestopp under søvn og trøtthet på dagtid. Vi benytter bittskinner/snorkeskinner med dokumentert effekt på mild og moderat grad av søvnapné og vurderingen gjøres alltid av erfaren øre-nese-halslege og tannlege i samarbeid.