Mange pasienter har tannbehandlingsfrykt og det er ulike måter å få hjelp til dette på for å kunne gjennomføre tannbehandling. For mange er det nok at tannlegen er oppmerksom på problemet og at det gis tilstrekkelig anestesi som virker. Med moderne bedøvelsesteknikker kan vi bedøve smertefritt. Andre har imidlertid så stor frykt for tannbehandling at det kan være nyttig med sedasjon og / eller lystgass for å gjennomføre tannbehandlingen.

Det er svært viktig at vi tar hensyn til din frykt slik at du får et godt tillitsforhold til oss. Vi driver ikke med kognitiv terapi, men har tiltro til at gjentatte smertefrie opplevelser der du har kontroll over tid vil minske frykten. Når man er mindre anspent opplever man mindre smerte, bedøvelsen virker bedre og man får en bedre opplevelse av hele tannbehandlingssituasjonen.

Sedasjon

Beroligende medikamenter kan være et veldig godt hjelpemiddel for å senke spenningsnivået. På denne måten virker bedøvelsen bedre, man opplever større grad av «likegyldighet» i forbindelse med tannbehandlingen og får ikke bekreftet årsaken til tannbehandlingsfrykt. Vi benytter vanligvis legemidler i gruppen Benzodiazepiner som virker raskt og skilles raskt ut av kroppen igjen.

Lystgass

Et godt hjelpemiddel til deg som har tannbehandlingsfrykt eller lett for å brekke deg ved tannbehandling. Ofte brukes beroligende medikamenter som et supplement. Under behandlingen får man puste i maske som dekker bare nesen-det er ikke ubehagelig, og gassen er nesten luktfri. Man får ingen ubehag av masken fordi man har muligheten til å puste gjennom munnen hvis det er behov for det. Lystgass medvirker til at eventuell bedøvelse virker bedre. Selve gassen virker beroligende slik at man slapper bedre av, men man er fortsatt våken og har fortsatt «kontroll». Det må ikke sammenlignes med lystgass brukt under fødsel – da bruker man nese-munnmaske og en annen gassblanding enn hva vi gjør. Man får rent oksygen etter behandling, så man er helt våken igjen i løpet av ca. 10 minutter

Narkose

Kan være en løsning dersom ingen andre sedasjons-teknikker er velykket og det skal gjennomføres mye tannbehandling. Narkose utføres i samarbeid med anestesilege / sykepleier.