Finn klinikk som tilbyr denne tjenesten

Klinikker
loading

Mange pasienter har tannbehandlingsfrykt og det er ulike måter å få hjelp til dette på for å kunne gjennomføre tannbehandling. For mange er det nok at tannlegen er oppmerksom på problemet og at det gis tilstrekkelig bedøvelse som virker. Med moderne bedøvelsesteknikker kan vi bedøve smertefritt. Andre har imidlertid så stor frykt for tannbehandling at det kan være nyttig med sedasjon og / eller lystgass for å gjennomføre tannbehandlingen.

Kontakt klinikken for å høre hva slag bedøvelse de tilbyr. 

Det er svært viktig at vi tar hensyn til din frykt slik at du får et godt tillitsforhold til oss. Vi driver ikke med kognitiv terapi, men har tiltro til at gjentatte smertefrie opplevelser, der du har kontroll over tid vil minske frykten. Når man er mindre anspent opplever man mindre smerte, bedøvelsen virker bedre og man får en bedre opplevelse av hele tannbehandlingssituasjonen.

Bedøvelse – The Wand

Vi benytter The Wand lokalbedøvelse, som hos de aller fleste oppleves helt smertefri. The Wand gir oss muligheten til å bedøve et mindre område for å oppnå smertefri tannbehandling, i de fleste tilfeller kan man unngå at både leppe og tunge er bedøvet i lang tid etter tannlegebesøket. En digital pumpe hjelper oss å styre både injeksjonshastigheten – og mengden. The Wand har vært på markedet i snart 20 år, og vi har benyttet den nesten like lenge. Det gjør virkelig den store forskjellen for mange – aldri mer ubehagelige, skremmende sprøyter!