Tannverk kan ofte oppleves som en intens ilende og eller dunkende smerte, strålende smerte mot hodet/øre og isende smerte. Tannverk kan være et symptom på ulike sykdommer i tenner og tannkjøtt og bør alltid undersøkes av tannlege.

Vanlige årsaker til tannverk:


Intens ilende og eller dunkende smerte: Ved slike tilfeller er tannverk ofte tegn på karies/hull i tannen eller en betent tann-nerve.

Tannsykdommen karies, også kalt hull i tennene, er en bakteriesykdom som oppstår når munnens naturlige bakterier danner syrer fra sukker vi spiser og drikker. Syren løser gradvis opp emaljen og forårsaker hull/karies. Les mer om hull i tennene her.

En betent tann-nerve kan deles inn i to kategorier:
Reversibel betennelse i nerven kan oppstå som følge av hull i tannen eller dype fyllinger. Denne tilstanden kan gi en svak tannverk og symptomene kan komme og gå i perioder. Dette skyldes en irritasjon i hulrommet i midten av tannen (pulpa), hvor nerver og blodkar befinner seg. Hullet bør i disse tilfellene repareres, mens fyllinger ofte observeres til å begynne med. Dersom det legges en fylling i kariesangrepepet kan pulpa / tann-nerven forbli irritert en stund etterpå, men vil ofte reparere seg selv. Symptomene vil ofte avta av seg selv dersom pulpa er frisk nok, og dette kalles derfor reversibel betennelse i nerven.
Irreversibel betennelse i nerven oppstår dersom pulpa er permanent skadet og infisert av bakterier. I slike tilfeller vil du kunne oppleve intens tannverk og det vil være vanskelig å peke på hvor smerten kommer fra. I slike tilfeller må vanligvis tannen rotbehandles / rotfylles.

Ising i tennene: Ved slike tilfeller, er tannverk ofte et tegn på blottlagte tannhalser, men kan også være tegn på karies/hull i tannen. Blottlagte tannhalser oppnår når tannkjøttet trekker seg tilbake og den delen av tannen som ikke er dekket av emalje blir blottlagt. Her er det bedre kommunikasjon inn til tann-nerven / pulpa. I tillegg er denne delen av tannen fem ganger mykere enn emaljen og slites lettere – slik at kommunikasjonen til nerven blir enda større. På sikt kan også feil børsteteknikk føre til slitasjeskader på tannen. I slike tilfeller kan det bli nødvendig å restaurere tannen med en fylling.

Visdomstenner som bryter frem, kan også være en årsak til tannverk. Ettersom visdomstennene er plassert bakerst i hver kjeve, er det ikke alltid god nok plass for tennene til å bryte ordentlig frem og tennene kan bli stående fast delvis dekket av tannkjøtt. Idet visdomstannen bryter frem oppstår ofte en betennelse og hevelse i tannkjøttet som gjør det mer smertefullt å holde rent. Typisk tegn på en slik betennelse er smerter, hevelse i tannkjøttet rundt tannen og gapebesvær. Dersom visdomstannen er årsaken til tannverk, kan tannlegen skylle bort bakteriene som en midlertidig løsning. I enkelte tilfeller vil det derimot være behov for antibiotika for å roe ned infeksjonen. Ved gjentagende infeksjoner, vil det i enkelte tilfeller være behov for å fjerne visdomstannen.

Vedvarende tannsmerter over tid som blir borte er ikke nødvendigvis et tegn på at alt er som det skal. Smertefriheten skyldes da at nerven ikke rapporterer smerte, men det kan likevel være en infeksjon som enda ikke har gitt en hevelse eller redusert almenntilstand. Dette bør alltid behandles.

Hevelse i forbindelse med tannsmerter bør alltid sjekkes opp hos tannlegen snarest.