Tannregulering for voksne er blitt mer vanlig de siste årene. Dette skyldes at flere og flere klinikker tilbyr tannregulering som er “usynlig” eller lite synlige og med vesentlig kortere behandlingstid enn vanlig tannregulering. Vi tilbyr tannregulering med ulike typer skinner som brukes døgnet rundt, bortsett fra når man spiser eller rengjør munnen.

regulering for voksne, usynlig reguleringTannregulering hos voksne har ikke alltid like gode resultater som hos yngre mennesker, og tilbakefall etter endt behandling må forebygges i større grad. Om det er snakk om en stor behandling kan konvensjonell regulering være den beste løsningen. Når dette er nevnt så vil vi alltid undersøke tennene dine og se hvilken behandling som passer best for deg, dette bestemmes ut ifra hvilken type bittfeil du har.

Bestill konsultasjon i dag.

Ved første konsultasjon lytter vi til dine ønsker og sjekker hvilken type tannregulering som sannsynligvis er best egnet for deg – eller om du bør henvises til en kjeveortoped (spesialist på tannregulering). Ved andre konsultasjon vil vi gjøre en omfattende utredning med ytterligere diagnostisering, avtrykk av tennene, røntgen og foto for endelig behandlingsplanlegging.

Odontia kan tilby tre forskjellige tannreguleringer:

  • Inman Aligner
  • Clear Smile Aligner
  • Invisalign

Inman Aligner
Inman aligner egner seg best når kun fortennene (hjørnetann til hjørnetann) skal reguleres. Mange voksne har tidligere hatt tannregulering, men opplever at tennen står trangere og trangere ettersom de blir eldre. Dette er en naturlig utvikling, men kan lett behandles med Inman Aligner slik at tennene igjen blir rette og pene. Vanlig behandlingstid er 6-16 uker. Man behandler vanligvis en kjeve av gangen. Les mer på www.inmanaligner.com.

Clear Smile Aligner
Clear smile aligner kan gjøre alt Inman Aligner kan, men man kan også regulere de små jekslene, justere kryssbitt, lukke luker – med andre ord litt mer avansert tannregulering. Det fremstilles et sett med skinner etter en grundig behandlingsplanlegging. Dette er en omfattende behandlingsplanlegging i samarbeid med vår tanntekniske lab, og pasienten må betale for denne delen av behandlingen enten behandlingen skal gjennomføres eller ikke (kr 3500). Skinnene skiftes hver uke og du møter til kontroll hver 3.- 4- uke. For å få mest mulig optimal forflytning, festes noen små kompositt bits til noen utvalgte tenner. Disse fjernes selvsagt etter endt behandling. Begge kjever kan behandles samtidig og vanlig behandlingstid er fire til ni måneder. Les mer på www.clearsmilealigner.com. 

Invisalign
Invisalign er i prinsippet veldig likt Clear Smile Aligner, men gir kanskje enda større muligheter for å behandle større tannstillingsfeil. Prinsippet med avtagbare skinner og en omfattende behandlingsplanlegging er helt likt. Behandlingstid er som ved Clear Smile Aligner. Les mer på www.Invisalign.no

Snakk med oss dersom du ønsker en finansieringsordning for din tannregulering.