Gratis konsultasjon for Invisalign

Ønsker du å justere tannstillingen? Og har vurdert hvorvidt du skal teste ut behandling med usynlig tannregulering? Da har du muligheten nå. 7. oktober tilbyr vi gratis konsultasjon for usynlig tannregulering hos Odontia Tannlegene Larvik.

Tannbehandling med usynlig tannregulering

Invisalign er en nesten usynlig, avtakbar og komfortabel måte å rette dine tenner på. Behandlingen består av en serie gjennomsiktige plastskinner som tilpasses dine tenner ved støpning. Hver skinne brukes i 7-14 dager – hele døgnet, bortsett fra når du spiser, pusser tenner eller bruker tanntråd. Du må påregne å komme til kontroll hver fjerde til sjette uke.

Konsultasjonen inkluderer:

• Samtale med tannlegen for å avdekke dine ønsker og behov
• Undersøkelse og diagnose
• Fotostatus
• Smertefri scanning av tenner, med simulert resultat
• Informasjon om Invisalign og pris estimat

Kostnad: GRATIS

Tilbudet gjelder kun for time 7. oktober hos Odontia Tannlegene Larvik, så det lønner seg å bestille tid så raskt som mulig for å sikre deg en time.

Usynlig tannregulering

Invisalign, også kalt usynlig tannregulering, kan brukes til flere typer behandling; trangstilling, «skjeve fortenner», mellomrom, åpne bitt, kryssbitt, tilbakefall etter tidligere tannregulering med mer. Du kan lese mer om tannstillingsfeil her og tannregulering for voksen her.

Det er hovedsakelig voksne pasienter som benytter seg av Invisalign. Ofte er det, av ulike årsaker, ikke aktuelt med synlige stålklosser og ståltråd som ofte følger med tradisjonell tannregulering. Det er tannlegen som tar den endelige avgjørelsen om behandling med Invisalign passer for deg og dine tenner.

Hvordan foregår behandlingen?

Dersom du ønsker å gå videre med behandling, vil din tannlege utarbeide en behandlingsplan og se på hvor mange skinner du vil trenge for å oppnå ønsket mål for behandlingen. Behandlingsplanen fremstilles virtuelt slik at du kan se og vurdere hvordan tennene dine vil justeres før skinnene settes i produksjon. Når du har godkjent behandlingsplanen, vil skinnene produseres og behandlingen kan starte et par uker senere.

  • Ved første besøk utleveres vanligvis to til fire invisalignskinner. I mange tilfeller limes små komposittpunkter på tennene for å hjelpe invisalignskinnen å utøve riktig press. Disse fjernes ved endt behandling.
  • Hver invisalignskinne skal benyttes i en til to uker. Du får instruksjon av din tannlege angående tidsintervallet du skal forholde deg til.
  • Invisalignskinnen skal brukes minimum 20-22 timer pr. døgn og skal kun fjernes når du spiser og drikker.
  • Hver 4.-6. uke kommer du til kontroll hvor tannlegen leverer ut et nytt sett med skinner.

Når invisalignbehandlingen er ferdig, er det viktig at tennene holdes på plass med det vi kaller retensjon. Dette er viktig for at tennene ikke skal vandre tilbake. I de fleste tilfeller, lages en skinne i plastmateriale, som benyttes som Invisalign de første månedene og deretter kun om natten.

I noen tilfeller kan det limes en ståltråd på baksiden av tennene for å holde de på plass. Tannlegen avgjør hva som er best for deg etter endt invisalignbehandling. Honorar for retensjon kommer i tillegg til honoraret for tannreguleringen.

Hva koster behandling med invisalign?

Som med alle typer tannregulering, avhenger prisen av behandlingens kompleksitet. Generelt er prisen på en Invisalignbehandling noe høyere enn for tradisjonell tannregulering. Voksne pasienter må dekke utgifter til tannbehandlingen selv. Prisen varierer fra 19.000 – 70.000 for behandling av begge kjever, avhengig av hvor mange invisalignskinner som er nødvendig. Dette inkluderer fremstilling av skinner hos tanntekniker, samt nødvendige kontroller underveis. I tillegg kommer retensjon i etterkant. Du vil før behandling få et kostnadsoverslag i henhold til din behandlingsplan.

Hvor lang er behandlingstiden med Invisalign?

Gjennomsnittlig behandlingstid er omtrent som tradisjonell regulering, 6-18 måneder, men hvert enkelt tilfelle er unikt. Tannlegen kan gi deg et mer konkret tidsbilde etter konsultasjon og planlegging av behandlingen.

Tannbleking med invisalignskinner

Når du er under behandling med invisalignskinner, kan de samme skinnene brukes som blekeskinner dersom du ønsker å bleke tenner i forbindelse med behandlingen.

Hvordan oppleves behandling hos oss?