Er du mellom 21-26 år? Helse- og omsorgsdepartementet har innført nye takster for tannbehandling, her finner du informasjon om hva som gjelder for deg.
Lukk

Prisliste

Gjelder fra 1. desember 2022
Undersøkelse m/enkel rens og 2 røntgenbilder 1520
Undersøkelse med 2 røntgenbilder 1270
Tannrens med airflow 1300
Tannrens polering 1060
Hvit fylling 1 flate 1400
Hvit fylling 2 flater 1900
Hvit fylling 3 flater 2300
*Hygienetakst og evt bedøvelse kommer i tillegg.
Helkeramisk krone på en jeksel 7010*
Helkeramisk krone på et implantat 1300*
*Hygienetakst og evt bedøvelse kommer i tillegg.
Fortann 4700
Liten jeksel 5200
Stor jeksel 6000
Prisene er inkl. anestesi og røntgen
Hel over- eller underkjeveprotese 12000
Partiell protese 12500
*Hygienetakst og evt. bedøvelse kommer i tillegg
Ukomplisert tanntrekking 1450
Kirurgisk tanntrekking 3500
*hygienetakst og bedøvelse kommer i tillegg
Konsultasjon usynlig tannregulering 1100
2. gangs konsultasjon med scanning 4000
Invisalign behandling Fra 30 000- 40 000
Bleking over- og underkjeve (blekeskinner og avtrykk) 4000
Blekegele pr tube ink. moms 200
Bedøvelse 220
Røntgenbilde pr stk 160
OPG (Panoramarøntgenbilde) uten refusjon 900
Hygienetakst 250

Hva prisene inkluderer

Prisene angir honoraret for fullført, faglig tilfredsstillende behandlinger og dekker, hvor annet ikke er oppgitt, alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler. I tilfelle en behandling avbrytes, honoreres det gjennomførte arbeid etter medgått tid. Om en behandling mislykkes eller et arbeid må gjøres om, gir ikke dette grunnlag for ekstra honorar, dersom årsaken kan føres tilbake til tannlegen eller tannteknikeren. Som eksempler kan nevnes avtrykk som må gjøres om igjen eller fraktur av fylling etter utført behandling.

Tanntekniske arbeider

Tannlegens arbeid ved rekvirering av tanntekniske arbeider, slik som kontakt med tanntekniker, utfylling av ordreseddel, pakking, kontroll av arbeidet og tannteknikers nota/faktura, inngår i stykkprishonoraret.

Tannteknikerutgifter er inkludert i krone/bro/protese og blekehonorering.

Pasient som uteblir

Tid som går tapt fordi bestilt time ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan debiteres med inntil 80 % av timehonorar, avhengig av hvor lang tid som er avsatt og om timen kan benyttes av andre pasienter.

Betalingsbetingelser

Takstene forutsetter kontant betaling, eller betaling med kort. Pasienter som oppsøker oss for akuttbehandling skal gjøre opp for seg umiddelbart etter behandling. Ved omfattende behandlinger kan tannlegen kreve at betalingen foretas etter hvert som behandlingen gjennomføres. Dersom betalingen skal deles opp i flere avdrag skal dette være avtalt i forkant av behandlingen. Svea Finans har tatt over fakturering for oss. Det betyr at du vil få faktura, inklusiv fakturagebyr, fra dem.

Refusjon fra HELFO

En del av vår behandling kan delvis refunderes gjennom HELFO. Det gjelder først og fremst ulike kirurgiske inngrep, samt behandling av pasienter som sliter med forskjellige grader av tannløsningsproblemer (periodontitt) og store slitasjer. All informasjon om dette får du når vi planlegger din behandling.