Prisliste

Undersøkelse m/enkel rens og 2 røntgenbilder 1 400
Undersøkelse med 2 røntgenbilder 1 150
Tannrens hos tannpleier med airflow 1 200
Tannrens hos tannpleier polering 1 000
Hvit fylling 1 flate 1 300*
Hvit fylling 2 flater 1 800*
Hvit fylling 3 flater 2 000*
*Hygienetakst og evt bedøvelse kommer i tillegg.
Tannkrone per stk 6 500*
Bro, pris per krone i broen 5 500*
*Hygienetakst og evt bedøvelse kommer i tillegg.
Fortann 4 200
Liten jeksel 4 700
Stor jeksel 5 500
Prisene er inkl. anestesi og røntgen
Per kjeve 11 000
Støpt delprotese 12 000
Oppforing av proteser 3 000*
Protese begge kjever (helsett) 21 000*
*Hygienetakst og evt. bedøvelse kommer i tillegg
Ukomplisert tanntrekking 1 350*
Ukompl. tanntrekking flere samtidig (pris pr stk) 650*
Kirurgi - pris per time 2 360*
*hygienetakst og bedøvelse kommer i tillegg
Pris per blekeskinne inkludert blekestoff 2 000
Blekegele pr tube ink. moms 150
Pris per fasett 5 500*
*Hygienetillegg og evt. bedøvelse kommer i tillegg
Bedøvelse 200
Røntgenbilde pr stk 150
OPG (Panoramarøntgenbilde) uten refusjon 800
Hygienetakst 250

Hva prisene inkluderer

Prisene angir honoraret for fullført, faglig tilfredsstillende behandlinger og dekker, hvor annet ikke er oppgitt, alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler. I tilfelle en behandling avbrytes, honoreres det gjennomførte arbeid etter medgått tid. Om en behandling mislykkes eller et arbeid må gjøres om, gir ikke dette grunnlag for ekstra honorar, dersom årsaken kan føres tilbake til tannlegen eller tannteknikeren. Som eksempler kan nevnes avtrykk som må gjøres om igjen eller fraktur av fylling etter utført behandling.

Tanntekniske arbeider

Tannlegens arbeid ved rekvirering av tanntekniske arbeider, slik som kontakt med tanntekniker, utfylling av ordreseddel, pakking, kontroll av arbeidet og tannteknikers nota/faktura, inngår i stykkprishonoraret.

Tannteknikerutgifter er inkludert i krone/bro/protese og blekehonorering.

Pasient som uteblir

Tid som går tapt fordi bestilt time ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan debiteres med inntil 80 % av timehonorar, avhengig av hvor lang tid som er avsatt og om timen kan benyttes av andre pasienter.

Betalingsbetingelser

Takstene forutsetter kontant betaling, eller betaling med kort. Pasienter som oppsøker oss for akuttbehandling skal gjøre opp for seg umiddelbart etter behandling. Ved omfattende behandlinger kan tannlegen kreve at betalingen foretas etter hvert som behandlingen gjennomføres. Dersom betalingen skal deles opp i flere avdrag skal dette være avtalt i forkant av behandlingen. Svea Finans har tatt over fakturering for oss. Det betyr at du vil få faktura, inklusiv fakturagebyr, fra dem.

Refusjon fra HELFO

En del av vår behandling kan delvis refunderes gjennom HELFO. Det gjelder først og fremst ulike kirurgiske inngrep, samt behandling av pasienter som sliter med forskjellige grader av tannløsningsproblemer (periodontitt) og store slitasjer. All informasjon om dette får du når vi planlegger din behandling.