Alle av våre behandlinger er stykkprisrelaterte, det vil si at behandlingen har en fast pris, uavhengig av tid som er medgått. Unntak her er kirurgi og rotfyllinger som på grunn av vanskelighetsgrad går ut over normert tid.

 NB! Hygienetiltak, røntgen og bedøvelse er ikke inkludert i stykkprishonorering.

Alle pasienter får kvittering ved behandling. På denne kvitteringen er det anført hva slags behandling som er utført, og prisen på de enkelte behandlingskomponenter. Still spørsmål ved uklarheter! Fast pris på større arbeider settes alltid i forkant av behandling, her blir også eventuelle refusjonsmuligheter synliggjort. Spør gjerne etter et tilbud!

Pasienter som ønsker det, kan få skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter.

Undersøkelse 600
Undersøkelse m/enkel rens, 2 rtg.bilder, hygienetillegg 1400
Røntgen per bilde 150
Panoramarøntgen 900
Hygienetillegg 200
Smittevernstillegg 50
Bedøvelse per stk 200
Fyllinger 
Fylling 1 flate 1300
Fylling 2 flater 1810
Fylling 3 flater 2260
Protetikk
Helkeramisk krone på en jeksel, pr stk 6815
Implantat overkjeve front 12660
Helkeramisk krone på implantat 12835
Protese 
Hel over- eller underkjeveprotese 11000
Partiell tannprotese 12000

Rotfylling 

Fortann 4000
Små jeksler 4500

Store jeksler

5000
Trekking av tenner 
Ukomplisert ekstraksjon 1330
Kirurgisk ekstraksjon 2850
 
Tannbleking
Pris per blekeskinne inkludert blekestoff                                         1500
 
Kirurgi 
Honoreres etter medgått tid, beregningsgrunnlag per time 3500

 

Hva prisene inkluderer

Prisene angir honoraret for fullført, faglig tilfredsstillende behandlinger og dekker, hvor annet ikke er oppgitt, alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler. I tilfelle en behandling avbrytes, honoreres det gjennomførte arbeid etter medgått tid. Om en behandling mislykkes eller et arbeid må gjøres om, gir ikke dette grunnlag for ekstra honorar, dersom årsaken kan føres tilbake til tannlegen eller tannteknikeren. Som eksempler kan nevnes avtrykk som må gjøres om igjen eller fraktur av fylling etter utført behandling.

Tanntekniske arbeider

Tannlegens arbeid ved rekvirering av tanntekniske arbeider, slik som kontakt med tanntekniker, utfylling av ordreseddel, pakking, kontroll av arbeidet og tannteknikers nota/faktura, inngår i stykkprishonoraret.

Tannteknikerutgifter er inkludert i krone/bro/protese og blekehonorering.

Pasient som uteblir

Tid som går tapt fordi bestilt time ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan debiteres med inntil 80 % av timehonorar, avhengig av hvor lang tid som er avsatt og om timen kan benyttes av andre pasienter.

Betalingsbetingelser

Takstene forutsetter kontant betaling, eller betaling med kort. Pasienter som oppsøker oss for akuttbehandling skal gjøre opp for seg umiddelbart etter behandling. Ved omfattende behandlinger kan tannlegen kreve at betalingen foretas etter hvert som behandlingen gjennomføres. Dersom betalingen skal deles opp i flere avdrag skal dette være avtalt i forkant av behandlingen. Svea Finans har tatt over fakturering for oss. Det betyr at du vil få faktura, inklusiv fakturagebyr, fra dem.

Refusjon fra HELFO

En del av vår behandling kan delvis refunderes gjennom HELFO. Det gjelder først og fremst ulike kirurgiske inngrep, samt behandling av pasienter som sliter med forskjellige grader av tannløsningsproblemer (periodontitt) og store slitasjer. All informasjon om dette får du når vi planlegger din behandling.