Odontia ser på sosialt og miljømessig ansvar som en viktig og integrert del i hvordan vi driver vår virksomhet. Vi strever, gjennom vår måte å drive virksomhet på og våre retningslinjer, etter å skape verdi for våre pasienter samtidig som vi minimerer innvirkning på miljøet og bidrar positivt til lokalmiljøet på de plasser der vi driver virksomhet. Odontia samarbeider med lokale idrettslag og utvalgte veldedighetsorganisasjoner