Kära Värmlands patienter

I förhållande till de begränsande restriktionerna från den Norska regeringen och stängd gräns för inresa till Norge, har vi arbetat fram en lösning som gör att våra svenska patienter fortsättningsvis kan få nödvändig behandling. Behandlingen kommer att utföras av ortodontist Ulf Adolfsson på Tandregleingskliniken i Karlstad.

Besöksadress:
Tandregleringskliniken
Drottninggatan 1 3 tr.
Karlstad

Det kommer tyvärr att vara begränsning på antalet patienter som vi klarar att behandla, men vår avsikt är att hjälpa så många som möjligt och så snart som möjligt. Vi kommer fortlöpande att skicka kallelse till behandling av våra svenska patienter på tandregleringskliniken i Karlstad, baserat på följande prioritering.

  1. De mest akuta
  2. De som skall avsluta sin behandling
  3. Vanlig kontroll och justering

Vilka akuta besvär behöver åtgärdas av specialist?

  • Lossat fäste (kloss) där man ser att fästet på tanden lossnat och börjat röra sig ur position
  • Flera lossade fästen
  • Tänder där den lilla gummisnodden som håller fast tråden flyttar sig ur position. Om gummisnodden lossnat men tråden fortfarande sitter i spåret på fästet är det inga problem.
  • Skavsår som inte kan åtgärdas själv med vax och/eller att bågen klipps av.
  • Bågen mellan fästena har gått av.

Har du behov av akut hjälp? Fyll i tidbeställningen på höger side och välj rätt klinik Sarpsborg/Kongsvinger.


Upplever du problem med tandställningen?

Vi kan försäkra er om att saker som händer med tandställningen i regel inte är akut och inte skadar tänderna. Förändringar som uppstår på tandställningen eller på tänderna, som kan uppfattas som «negativt» kommer att justeras vid nästkommande besök. Fördröjd aktivering (spänning) av tandställningen är inte heller det skadligt för tänderna och kommer inte att ha någon inverkan på själva behandlingen eller behandlingsresultatet.

En trasig tandställning i sig är inget brådskande problem om den inte skaver eller irriterar på något annat sätt. Är det problem som uppstår med tandställningen kan ni ta ett foto (mobilfoto går bra) och förklara för oss på email, så kommer vi att försöka att hjälpa er på bästa möjliga sätt för en temporär lösning.

Sarpsborg: sarpsborg@odontia.no
Kongsvinger: kongsvinger@odontia.no

Du kan själv försöka åtgärda det som besvärar. Det kan innebära att man med hjälp av t.ex. en nagelavbitare, annan liten avbitat tång eller liknande bara klipper bort eller viker undan det som besvärar.

Se vår guide för ‘akut självhjälp’ som kan användas när något på tandställningen skaver eller går sönder: