Odontia Sortland

Som et av regionens største behandlingssted innenfor
tannhelsesektoren kan vi tilby det meste av moderne
tannbehandlinger. Hos oss møter du profesjonelle
behandlere som lytter til og står på for deg.

Din lokale tannlege i Sortland

Kjære pasient,
Vi holder åpent som vanlig. Det er trygt å gå til tannlegen, selv om det er krevende tider for landet vårt. Tannleger, og teamet rundt, er vant til å jobbe med skjerpet smittevern, også i krevende situasjoner. Du kan derfor trygt beholde timen din – eller bestille en time du har utsatt eller føler du trenger. Les mer om tiltakene her 

Vi tar deg godt imot – og ivaretar tryggheten og smittevernet rundt deg. Velkommen til Odontia !

FØR DU KOMMER TIL TIMEN:

Dersom du kan svare ja på noen av følgende spørsmålene ber vi deg om å ikke møte til timen, men ta kontakt med oss pr telefon eller mail, så finner vi en ny time til deg.

 •  Har du symptomer eller fått konstatert luftveisinfeksjon?
 •  Er du hjemmeisolert?
 •  Er du i karantene?
 •  Er du definert som «nærkontakt» til en bekreftet med Covid-19?
 •  Har du vært i utlandet de siste 10 dagene? (gjelder alle land uansett fargekode)
 •  Mistenker du at du er smittet med korona?

Vi beklager ulempen dette eventuelt medfører og ønsker deg en fortsatt fin sensommer og en nydelig høst.
Husk; vask hender!

Med vennlig hilsen
Odontia Sortland

____________________________________________

Vi legger følgende verdier til grunn for de tjenester du kan få hos oss:

 • All behandling hos oss skal være tilnærmet smertefri.
 • ​Har du tannlegeskrekk vil vi ta oss ekstra godt av deg og sørge for at du tross alt får en positiv opplevelse.
 • Det er et mål for oss å ivareta alle behov for akuttbehandling.
 • Vi vektlegger å informere deg grundig, være tydelig på hvilke behandlingsalternativer som foreligger og deretter la deg gjøre dine valg ut fra dette.
 • Du skal som pasient selv kunne velge riktig behandling basert på de råd du får fra oss.
 • Hos oss får du god informasjon om pris på de forskjellige behandlinger, på forhånd.

Første besøk

Vi mener at du som pasient selv må kunne velge riktig behandling basert på de råd du får fra oss. Vi ser det derfor som vår oppgave å presentere for deg de alternative behandlingsmåter og behandlingsplaner som kan være aktuelle før selve behandlingen starter.

Den første gangen du kommer til oss, ønsker vi å sette oss best mulig inn i din tannhelse. Dette gjør vi ved å undersøke tennene grundig og tar de røntgenbilder som er nødvendig.

Det er også svært viktig for oss å høre på dine ønsker og behov. Ut fra denne undersøkelsen og din beskrivelse av problemet vil vi presentere for deg de alternative behandlingsmåter og behandlingsplaner som kan være aktuelle før selve behandlingen starter.

Vi vektlegger å informere deg grundig, være tydelig på hvilke behandlingsalternativer som foreligger og avklare pris i forkant. Under det første besøket avklares også eventuelle behov for behandling hos tannpleier.Denne behandlingen foregår som regel i samme sekvens som hovedbehandlingen.

Faste innkallinger
Alle som ønsker det får faste innkallinger hos oss.Det vanligste er en gang i året, men innkallingsintervallet kan også tilpasses pasientens ønske og behov. Ordinær innkallingskontroll gjøres enten av tannlege eller av tannpleier, da i samråd med tannlegen.

 

Prisoversikt

Her finner du en prisoversikt over våre behandlinger og tjenester. Alle våre priser er inklusive mva. Har du noen spørsmål eller ønsker du å bestille en time? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Les mer...

Vanlige spørsmål

Vi har samlet en del av de vanligste spørsmålene på en side. Slik at du enkelt kan finne svar på det du lurer på. Her finner du informasjon om blant annet tannlegeskrekk, ising i tennene, fargeforandringer, tannluker, visdomstenner, dårlig ånde og mye mer.

Les mer...
Personvern og cookies