Tone Andersen

Tannhelsesekretær
Tone kom flyttende til Brumunddal på begynnelsen av årtusenskiftet, og ble ansatt på Doktorgården tannlegesenter våren 2015 etter å ha omskolert seg til tannhelsesekretær i 2014.
Tone Andersen