Arne Lund

Kursholder

Arne Lund utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen i 1991. Han har privat praksis i Bergen og har i flere år vært instruktørtannlege ved UiB, konserverende avdeling. I de senere årene har han arbeidet sammen med Tom Paulseth og Torgils Lægreid med særlig vekt på posteriore kompositter. Utstrakt kursvirksomhet og aktiv i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.

Arne Lund