Arne Christian Revling

Tannlege

Er utdannet allmenn praktiserende tannlege og medlem av den norske tannlegeforening. Han er også utdannet fysioterapeut.

Språk : Norsk (morsmål), engelsk, tysk og fransk.

Arne Christian Revling