Våre tjenester: kroner – støpt innlegg - bro

Støpt innlegg

Dersom det skal lages en større restaurering og belastningen er stor vil et støpt innlegg i porselen eller gull tåle en større belastning. Innlegget fremstilles individuelt til hver pasient på et tannteknisk laboratorium etter at tannlegen har tatt avtrykk av tannen. Innlegget limes deretter til tannen. Porselen er et materiale som gir god estetikk, mens innlegg i gull er et svært velprøvd materiale med svært lang holdbarhet. Dersom det kun er tynne vegger med tannsubstans igjen etter at fylleingen er fjernet kan det være nødvendig å lage innlegg som dekker over disse.

Krone

Når det er svært lite tannsubstans igjen er ofte det beste alternativet en krone om tannen skal bevares. Kroner kan lages i ulike materialer, men det vanligste er porselenskroner med en sterk innerkjerne i gull eller Zirkoniumoksyd. De helkeramiske kronene er blitt vesentlig sterkere eller helkeramiske kroner. Vi anbefaler materiale basert på krav til estetikk og belastning. Dersom tannen er så svak at den ikke kan holde en krone må den ofte forlenges med en stift. Dette kan fremstilles i støpt gull eller kullfiberstifter med kompositt.

Bro

En bro er «en rad av sammenhengende kroner» som dekker en tannluke og støtter seg vanligvis til tenner på hver side av tannluken. Broen fremstilles individuelt på et tannteknisk laboratorium etter tilsliping og avtrykk hos tannlegen. Bro er et godt alternativ dersom nabotennene til tannluken er behandlet fra før slik at tannlegen ikke må fjerne unødvendig mye tannsubstans på friske tenner.

Finn din nærmeste tannlege her.